نشانگان انسداد خروجي قفسه سينه (نشانگان دنده گردني)

thoracic outlet obstruction syndrome


شرح بيماري
نشانگان انسداد خروجي قفسه سينه عبارت است از درد و ضعف ناشي از تحت فشار قرارگرفتن اعصاب در گردن كه شانهها، بازوها و دستها را درگير ميكند. افراد 55-35 ساله و معمولاً زنان را مبتلا ميكند.
علايم شايع
درد، كرختي و گزگز در گردن، شانهها، بازوها و دستها
ضعفها در بازوها و دستها
جريان خون نامناسب كه با سردي، تورم و كبودي دستها و انگشتان دست مشخص ميگردد (نادر).
فقدان نبض در مچ دست در هنگام بالابردن و چرخاندن سر به طرف شانه مقابل
علل
اعصاب و عروق خوني كه به شانه، بازوها و دستها ميروند، از گردن منشأ ميگيرند و به مانند دستهاي از نزديك دندههاي گردني و ترقوه عبور ميكنند. فشار بر اين دسته اعصاب و عروقي خوني ايجاد علايم ميكند. فشار ممكن است ناشي از موارد زير باشد:
يك دنده اضافي در پايين گردن يا تكامل بيش از حد عضلات گردن
ضعف عضلاني و پايين افتادن شانه
آسيب حاصل از باز شدن بيش از حد بازو يا شانه
توموري كه از بخش ديگري از بدن به سر و گردن گسترش يافته باشد.
عوامل تشديد كننده بيماري
شكستگي ترقوه يا دنده اول
بدنسازي همراه با تورم عضلاني در ناحيه خروجي قفسه سينه
كاهش وزن سريع همراه با فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري يا تمرينات فيزيكي شديد
پيشگيري
در حدامكان از آسيب شانه يا گردن پرهيز كنيد. در اتومبيل از كمربند ايمني و پشتي استفاده كنند.
از داروهاي روانگردان استفاده نكنيد و الكل ننوشيد.
عواقب مورد انتظار
با فيزيوتراپي يا جراحي معمولاً در بيشتر بيماران علاج ميشود.
عوارض احتمالي
درد يا احساس غيرطبيعي در بازو و دست پس از عمل
عود اختلال
درمان
اصول كلي
آزمونهاي تشخيصي شامل معاينه فيزيكي و مانورهاي خاص سر، گردن، شانهها و بازوها هستند. ممكن است براي رد ساير اختلالات آزمونهاي ديگري انجام شوند: راديوگرافي، آرتريوگرافي، ونوگرافي (راديوگرافي از رگي كه با ماده حاجب پر ميشود) و سيتياسكن
درمان معمولاً شامل فيزيوتراپي و ورزش است مگر اين كه يك اختلال استخواني واضح وجود داشته باشد.
جراحي براي برداشتن فشار از اعصاب و عروق خوني
براي تسكين درد از گرم كردن استفاده كنيد. از كيسه گرم، لامپ گرمادهنده، دوش آب داغ يا كمپرس گرم استفاده كنيد.
داروها
ميتوانيد براي تسكين درد از داروهاي بدون نسخه مثل استامينوفن يا آسپيرين استفاده كنيد. دارو نميتواند بيماري زمينهاي را تصحيح كند.
ممكن است ضد اسپاسمها و شلكنندههاي عضلاني تجويز گردد.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
درمان فيزيكي و ورزش براي بهبود كاركرد عضلاني شانه و بهبود هرگونه اشكال وضعيتي تجويز خواهد شد. اين موارد معمولاً به مدت 3-2 ماه توصيه ميشوند.
به مدت 3 ماه از زور زدن و فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي سنگين خودداري كنيد.
رژيم غذايي
رژيم غذايي خاصي ندارد. در صورت وجود اضافه وزن، رژيم غذايي براي كاهش آن توصيه ميگردد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم نشانگان انسداد خروجي قفسه سينه را داشته باشيد.
اگر عليرغم درمان، علايم ظرف 2 هفته بهبود نيابند.