كمبود روي

zinc deficiency


اطلاعات اوليه
توضيح كلي
كمبود روي عبارت است از ناكافي بودن مقدارت روي در سلولهاي بدن. اين امر بركاركرد بيضهها، كبد و عضلات و ساختار استخوانها، دندانها، مو و پوست تأثير ميگذارد. روي جزئي حياتي از بسياري از آنزيم هايي است كه واكنشهاي شيميايي لازم براي كاركرد طبيعي بدن از جمله كاركرد ايمني و ترميم پوست را تسهيل ميكند. تمامي سنين رامبتلا ميكند ولي در كودكان در دوران رشد سريع (18-10 سالگي) شايعتر است.
علايم شايع
دو يا چند مورد از موارد زير:
اشتهاي كم
رشد كم
احساس مزه يا بوي نامطبوع و كاهش حس چشايي و بويايي
كاهش ميل جنسي
تيره شدن پوست سراسر بدن
تُنُك شدن مو
تغيير شكل ناخنها
علل
مصرف بيش از حد موادي كه به روي متصل ميشوند و مانع جذب آن از لوله گوارش ميگردند. اين مواد عبارتند از كلسيم، ويتامين د، رژيم غذاي پرفيبر و آنزيم فيتات (درنان سبوسدار يافت ميشود).
برداشتن هريك از بخشهاي لوله گوارش به ويژه معده با جراحي
آلوده شدن لوله گوارش با انگل
مصرف بيش از حد شير در دوران قبل از مدرسه عوامل افزايشدهنده خطر الكليسم. الكل دفع روي را افزايش ميدهد. استفاده از داروهاي كورتيزوني كه دفع روي را افزايش ميبخشند. بارداري ديابت شيرين، بيماري كليوي يا سيروز سوختگي يا تروماي بزرگ
عوامل افزايش دهنده خطر
الكليسم .الكل دفع روي را افزايش مي دهد.
استفاده از داروهاي كورتيزوني كه دفع روي را افزايش مي بخشند.
بارداري
ديابت شيرين، بيماري كليوي يا سيروز
سوختگي يا تروماي بزرگ
پيشگيري
بزرگسالان نبايد بيش از مقادير توصيه شده، شير، ساير لبنيات يا نان سبوسدار مصرف كنند. بيش از 1500 ميليگرم كلسيم در روز مصرف نكنيد.
از دوزهاي زياد مكمل ويتامين د استفاده نكنيد.
در صورتي كه تحت جراحي گوارشي قرار گرفته باشيد، از مكملهاي روي استفاده كنيد.
براي آلودگيهاي انگل تحت درمان طبي قرار بگيريد.
مصرف الكل را قطع كنيد.
عواقب مورد انتظار
با مكملهاي روي و رفع يا درمان علل زمينهاي معمولاً ظرف 2 ماه علاج ميشود.
عوارض احتمالي
كمخوني كمبود آهن. روي براي جذب آهن لازم است.
ترميم نامناسب زخم
بزرگي كبد و طحال
جايگزيني بيش از حد روي يا دوز بيش از حد آن ممكن است مانع ساخت آنزيمهاي ضروري بدن گردد.
درمان
اصول كلي
آزمونهاي تشخيصي ميتوانند شامل بررسي آزمايشگاهي خون براي تعيين غلظت روي و ساير آزمونها براي تعيين هرگونه اختلال زمينهاي باشند.
درمان معمولاً شامل تصحيح علت و تجويز مكملهاي روي است.
داروها
مكملهاي روي را با شير يا غذا بخوريد تا از ناراحتي معده جلوگيري كنيد.
فعاليت
محدوديتي وجود ندارد.
رژيم غذايي
غذاهاي غني از روي مثل گوشت قرمز ميل كنيد. از مصرف بيش از حد نان سبوسدار پرهيز كنيد.
در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد:
اگر شما يا كودكتان علايم كمبود روي را داشته باشيد