كمكاري پاراتيروييد

Hypoparathyroidism


كمكاري پاراتيروييد عبارت است از كاهش توليد هورمون پاراتيروييد از غدد پاراتيروييد (كه به اندازه نخود هستند و در پشت غده تيروييد قرار دارند). كاهش هورمون پاراتيروييد در خون باعث پايين افتادن كلسيم خون ميشود. هورمون پاراتيروييد همراه با ويتامين د و كلسيتونين (يك هورمون كه از تيروييد ترشح ميشود) سطح كلسيم را در بدن تنظيم ميكنند. كمكاري پاراتيروييد نادر است و در كودكان بيش از بزرگسالان رخ ميدهد.
علايم شايع
مرحله حاد:
حالت شبيه كزاز (گرفتگي دردناك در صورت، دستها، بازوها و گاهي پاها)
مور مور (سوزن سوزن شدن) و كرختي در پاها يا دستها
مرحله مزمن:
پوستهريزي
شكاف برداشتن ناخنها
عدمتكامل مناسب دندانها
صرع و تشنج
عقبماندگي ذهني در كودكان
روانپريشي در بزگسالان
علل
عارضه جراحي روي غدد پاراتيروييد، غده تيروييد، يا ساير بافتهاي گردن
شايد اختلال خودايمني ژنتيكي
تابيده شدن اشعه به غده تيروييد
هموكروماتوز (يك نوع بيماري كه طي آن آهن زياد در كبد تجمع مييابد).
گاهي علت مشخصي براي آن وجود ندارد.
گهگاه غدد پاراتيروييد از همان اول تولد وجود ندارد.
عوامل تشديد كننده بيماري
جراحي روي گردن يا وارد آمدن صدمه به گردن
پيشگيري
راه خاصي براي پيشگيري از آن وجود ندارد.
عواقب مورد انتظار
اين اختلال در حال حاضر غيرقابل معالجه است. براي كنترل علايم آن نياز به تجويز هورمون پاراتيروييد تا آخر عمر وجود دارد. اين اختلال، بدون درمان، مرگبار است.
تحقيقات علمي در زمينه علل و درمان اين اختلال ادامه دارند، بنابراين اميد ميرود درمانهايي مؤثرتر ابداع شوند و نهايتاً راه علاج اين بيماري نيز كشف شود.
عوارض احتمالي
آب مرواريد
آسيب مغزي
اختلالات ضربان قلب و نارسايي احتقاني قلب
مشكل در تنفس
ناهنجاري دنداني
صرع و تشنج
درمان
اصول كلي
بررسيهاي تشخيصي ممكن است شامل موارد زير باشند: آزمايش خون و ادرار؛ نوار قلب؛ عكسبرداري از استخوانها براي بررسي افزايش تراكم استخواني
اگر شما دچار حمله حاد شبيه كزاز هستيد، ممكن است براي تزريق كلسيم و رفع اين حالت نياز به بستري شدن وجود داشته باشد.
در صورت شروع گرفتگي عضلاني، يك كيسه كاغذي را جلوي دهان خود بگيريد. درون آن نفس بكشيد و مجدداً از هواي درون كيسه استنشاق كنيد. اين كار باعث ميشود سطح دياكسيدكربن خون بالا رود و گرفتگي عضلاني كاهش يابد.
براي رفع خشكي پوست و پوستهريزي، از كرم نرمكننده استفاده كنيد.
براي جلوگيري از بروز شكاف در ناخنها آنها را كوتاه نگاه داريد.
بهطور دورهاي آزمايش كلسيم بدهيد. انجام منظم و سر وقت آزمايش بسيار مهم است.
داروها
مكملهاي ويتامين د و كلسيم در مقادير بالا. مصرف اين مكملها تا آخر عمر ضروري است.
تزريق كلسيم داخل رگ در بيمارستان براي رفع گرفتگيهاي شديد عضلاني
مصرف آرامبخشها و ضد تشنجها براي پيشگيري و رفع گرفتگيهاي مكرر عضلاني
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
محدوديتي براي آن وجود ندارد.
رژيم غذايي
رژيم غذايي حاوي كلسيم زياد و فسفر كم ممكن است كمككننده باشد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما دچار گرفتگي بدون توجيه دستها، پاها يا گلو، يا كرختي و سوزن سوزن در دستها يا پاها شدهايد.
اگر عليرغم درمان، گرفتگي عضلاتي در عرض يك هفته كاهش نيابد.