فشار خون بالا

Hypertension

شرح بيماري
فشار خون بالا عبارت است از افزايش فشار وارده از جريان خون به ديواره رگهاي خوني. فشار خون بالا گاهي «كشنده بيسر و صدا» ناميده ميشود زيرا تا مراحل انتهايي اكثراً هيچ علامتي ندارد. توجه داشته باشيد كه فشار خون بهطور طبعي در اثر استرس و فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري بدني بالا ميرود، اما فردي كه دچار بيماري فشار خون بالا است، به هنگام استراحت نيز فشار خونش بالاتر از حد طبيعي قرار دارد.
علايم شايع
معمولاً علامتي وجود ندارد مگر اين كه بيماري شديد باشد. علايم زير مربوط به بالارفتن فشار خون بهطور بحراني هستند:
سردرد؛ خوابآلودگي؛ گيجي
كرختي و مور مور شدن در دستها و پاها
سرفه خوني؛ خونريزي از بيني
تنگي نفس شديد
علل
معمولاً ناشناخته است. تعداد كمي از موارد در اثر مشكلات زير ايجاد ميشوند:
بيماري مزمن كليه
تنگ شدگي سرخرگ آئورت
اختلال در بعضي از غدد درونريز
تصلب شرايين
عوامل تشديد كننده بيماري
سن بالاي 60 سال
چاقي؛ سيگار كشيدن، استرس
وابستگي به الكل
رژيم غذايي حاوي نمك يا چربي اشباع شده زياد
پشت ميز نشيني
عوامل ژنتيكي
سابقه خانوادگي فشار خون بالا، سكته مغزي، حمله قلبي يا نارسايي كليه
مصرف قرصهاي تنظيم خانواده، استروييدها و بعضي از انواع داروهاي مهاركننده اشتها يا دكونژستانها
پيشگيري
در حال حاضر راه خاصي براي پيشگيري از فشار خون بدون علت مشخص وجود ندارد. اگر سابقه خانوادگي فشار خون بالا وجود داشته باشد، فشار خون بايد مرتباً كنترل شود.
اگر فشار خون بالا زود تشخيص داده شود، زمان با تغيير رژيم غذايي، ورزش، كنترل استرس، ترك دخانيات، ننوشيدن الكل، و دارو معمولاً باعث پيشگيري از بروز عوارض ميشود.
عواقب مورد انتظار
با درمان ميتوان از عوارض پيشگيري نمود (البته به غير از اثرات جانبي احتمالي داروها) اميد به زندگي تقريباً در حد طبيعي است.
بدون درمان، اميد به زندگي كاهش مييابد زيرا احتمال حمله قلبي يا سكته مغزي زياد ميشود.
عوارض احتمالي
سكته مغزي
حمله قلبي
نارسايي احتقاني قلب و ورم ريه
نارسايي كليه
درمان
اصول كلي
بررسيهاي تشخيصي ممكن است شامل آزمايش خون، نوار قلب، آنژيوگرافي (عكسبرداري از عروق با كمك تزريق ماده حاجب و تاباندن اشعه ايكس) و نيز ساير عكسبرداريها باشد.
اهداف درمان با توجه به ويژگيهاي هر فرد تعيين خواهند شد و ممكن است شامل كمكردن وزن؛ ترك دخانيات؛ برنامه ورزش مناسب؛ و تغيير شيوه زندگي براي كاهش استرس باشند.
گرفتن فشار خون خودتان را فرا بگيريد و روزانه فشار خون را اندازهگيري كنيد.
داروها
در صورتي كه اقدامات محافظهكارانه اثر نداشته باشند، با استفاده از داروهاي ضد فشار خون ميتوان فشار خون را پايين آورد.
از مصرف داروهاي سرماخوردگي و سينوزيت خودداري كنيد. اين داروها حاوي افدرين و پسوافدرين هستند كه باعث افزايش فشار خون ميشوند.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري طبيعي همراه با برنامه ورزشي حداقل 3 بار در هفته. ورزش باعث كم شدن استرس و حفظ وزن بدن در حد ايدهآل ميشود. ورزش حتي ممكن است فشار خون را نيز پايين آورد. در مورد نوع و مقدار ورزش با پزشك خود يا فيزيولوژيست ورزشي مشورت كنيد.
رژيم غذايي
رژيم غذايي كم نمك
در صورت اضافه وزن، رژيم لاغري مناسب
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم فشار خون بالاي بحراني را داريد.
اگر در صورتي كه درد قفسه سينه رخ دهد. اين ممكن است يك مورد اورژانس باشد. سريعاً درخواست كمك كنيد!
اگر عليرغم درمان، علايم فشار خون بالا ادامه داشته باشند.
اگر علايم جديد و غير قابل توجيه ظاهر شوند. داروهاي مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبي به همراه داشته باشند