درد عصب سه قلو (نورالژي تري ژمينال)

trigeminal neuralgia


شرح بيماري
درد عصب سهقلو عبارت است از يك بيماري عصبي كه باعث دورههاي درد شديد صورت ميگردد (عصبي از مغز را درگير ميكند كه حس صورت، جمجمه، دندانها، دهان و بيني را تأمين ميكند). بيشتر، افراد بالاي 40 سال و زنان را 3 برابر مردان مبتلا ميكند
علايم شايع
درد شديد صورت كه بهصورت «فرورونده» يا «سوزاننده» توصيف ميگردد. درد غالباً با لمس يا ضربه زدن بهصورت، مسواك كردن دندانها، اصلاح كردن، مواجهه با باد يا جويدن، ايجاد ميشود. حملات درد معمولاً 15-1 دقيقه طول ميكشند. حملات ممكن است چندبار در روز رخ دهند يا هفتهها يا ماهها ظاهر نشوند. بين حملات، ناراحتي وجود ندارد يا مختصر است.
علل
فشار بر عصب از طرف عروق خوني مجاور (گاهي)
ناشناخته (غالباً)
عوامل تشديد كننده بيماري
اسكلروز (تصلب) متعدد
روماتوييد آرتريت
نشانگان شوگرن (يك اختلال التهابي و مزمن)
پيشگيري
پيشگيري خاصي ندارد.
عواقب مورد انتظار
معمولاً با درمان تسكين علايم امكانپذير است؛ گاهي ممكن است جراحي لازم باشد. بيمار ممكن است فواصل بدون درد را تجربه كند (ماهها تا سالها) و سپس درد درست مثل قبل عود كند.
عوارض احتمالي
تداخل با فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي طبيعي در اثر دورههاي زياد و شديد درد
درمان
اصول كلي
درد بيشتر بيماران با داروهاي ضد تشنج تسكين مييابد. البته، ممكن است در برخي بيماران به مرور زمان داروها غيراثربخش شوند و درد «غلبه كند».
رويكرد جراحي به اين مشكل ميتواند مؤثر باشد و معمولاً شامل يك يا دو روش است: اقدامات از طريق پوست يا كاهش فشار از طرف عروق كوچك. اگر به دنبال هر اقدامي (پس از چند سال) درد عود كند، يك اقدام از طريق پوست بهعنوان درمان اضافي پيشنهاد ميگردد.
با حداقل 2 بار معاينه منظم دندان در سال، از سلامت مناسب دندان اطمينان حاصل كنيد.
داروها
كاربامازپين (يك ضد تشنج) در درمان درد عصب سه قلو مؤثر است.
فنيتوئين ممكن است براي افرادي تجويز گردد كه كاربامازپين را تحمل نميكنند.
باكلوفن نيز ممكن است اثربخش باشد.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
محدوديتي وجود ندارد. از باد گرم يا سرد پرهيز كنيد.
رژيم غذايي
رژيم غذايي خاصي ندارد. با طرف غيرمبتلاي صورت بجويد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم درد عصب سه قلو را داشته باشيد.
اگر شما دچار علايم جديد و غير قابل توجيه شدهايد. داروهاي مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبي ايجاد كنند.