سكسكه

Hiccup

شرح بيماري
سكسكه عبارت است از انقباضات ناخودآگاه و مكرر عضله ديافراگم. سكسكه يك علامت است و نه يك بيماري. در ايجاد سكسكه ديافراگم عضله بزرگ و نازكي كه قفسه سينه را از شكم جدا ميسازد و عصب فرنيك (عصبي كه ديافراگم را به مغز وصل ميكند) نقش دارند. تقريباً همه ممكن است دچار سكسكه شوند، حتي جنيني كه در رحم مادر است.
علايم شايع
يك صداي تند و سريع كه در اثر گرفتگي ديافراگم از دهان خارج ميشود. اين گرفتگي، عضلات ته گلو را به هنگام دم ميبندد.
علل
تحريك اعصابي كه عضلات تنفسي، خصوصاً ديافراگم، را تحريك ميكنند. علت سكسكه كوتاهمدت معمولاً ناشناخته است. در صورتي كه سكسكه طولانيمدت باشد يا بهطور مكرر رخ دهد، امكان دارد به علل زير ايجاد شده باشد:
خوردن يا آشاميدن غذا يا نوشيدني داغ يا مواد تحريككننده
بيماريهاي پرده جنب (پرده نازكي كه روي ريهها را ميپوشاند).
ذاتالريه
اورمي (جمع شدن مواد زايد سمي در اثر نارسايي كليه)
الكلي بودن
مصرف بعضي از داروها
اختلالات معده، مري، روده يا لوزالعمده
حاملگي
تحريك مثانه
هپاتيت
گسترش سرطان از يك قسمت از بدن به كبد يا قسمتي از پرده جنب
سابقه عمل جراحي اخير، خصوصاً جراحي روي شكم
علل عاطفي
عوامل افزايش دهنده خطر
وجود يك بيماري كه سطح سلامت فرد را پايين آورده باشد.
سابقه عمل جراحي اخير
مصرف داروها، خصوصاً آنهايي كه معده را آزرده ميسازند.
پربودن معده
خنده شديد يا احساسات قوي
تغيير در دماي محيط
مصرف الكل
پيشگيري
در حال حاضر نميتوان از آن پيشگيري كرد.
عواقب مورد انتظار
سكسكه كوتاهمدت معمولاً نشاندهنده بيماري نيست. اين نوع سكسكه بهطور خود به خودي يا غالباً با درماني كه شرح آن داده خواهد شد برطرف ميشود. سكسكه مداوم فرد را مستأصل ميكند و نياز به انجام اقداماتي براي فهميدن دليل آن وجود دارد.
عوارض احتمالي
عارضهاي وجود ندارد، مگر اين كه سكسكه طولانيمدت باشد و وجود يك بيماري جدي را مطرح كند.
درمان
اصول كلي
روشهايي كه در اين جا ذكر ميشوند براي دورههاي كوتاهمدت سكسكه هستند. سكسكه طولانيمدت بايد تحت بررسي پزشكي قرار گيرد. يك يا تعداد بيشتري از روشهاي زير را به كار بنديد تا بهترين آنها براي شما معلوم شود.
نفس خود را نگاه داريد و تا 10 بشماريد.
داخل يك كيسه كاغذي تنفس كنيد. از كيسه پلاستيكي استفاده نكنيد زيرا ممكن است به سوراخ بيني بچسبد.
انگشت شست خود را بين دندانها و لب بالا قرار دهيد. سپس لب بالا را با انگشت سبابه خود، درست در زير سوراخ بيني سمت راست، فشار دهيد.
انگشتان سبابه خود را حدود 20 ثانيه داخل هر دو گوش فشاردهيد.
يك ليوان آب را به سرعت بنوشيد.
نان خشك يا يخ خرد شده قورت دهيد.
زبان خود را به ملايمت بكشيد.
چشمان خود را ببنديد و فشار ملايمي را به كرههاي چشم وارد كنيد.
يك قاشق چايخوري شكر خشك بخوريد.
داروها
معمولاً دارويي براي اختلال مورد نياز نيست.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
محدوديتي براي آن وجود ندارد.
رژيم غذايي
رژيم خاصي توصيه نميشود.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر سكسكه بيش از 8 ساعت طول بكشد.
اگر احتمال ميدهيد كه دارويي باعث سكسكه شما شده است.