سرطان كبد (هپاتوما)

Hepatoma


شرح بيماري
سرطان كبد عبارت است از يك تومور بدخيم (سرطاني) كه از بافت كبد منشأ ميگيرد. در كبد سرطانهايي نيز يافت ميشوند كه از نقاط ديگر منشأ گرفته به كبد گسترش يافتهاند. سرطان كبد معمولاً در ارتباط با يك بيماري زمينهاي در كبد مثل سيروز كبد رخ ميدهد. اين سرطان در هر دو جنس به وجود ميآيد، اما در مردان شايعتر است.
علايم شايع
وجود يك توده سفت در قسمت بالايي در سمت راست
كاهش وزن و بياشتهايي بدون توجيه
ندرتاً زردي چشمها و پوست
احساس ناراحتي در شكم كه شبيه حالتي است كه انگار ماهيچه دچار كشيدگي شده باشد.
پايين افتادن قندخون (ضعف، تعريق، گرسنگي، لرزش و سردرد)
تب
وجود مايع در شكم؛ بزرگ شدن طحال
مستعد شدن به خونريزي گوارشي و ساير جاها
علل
وجود سيروز از قبل در كبد. در حدود 50% بيماراني كه سرطان كبد دارند از قبل از آن دچار سيروز بودهاند.
عفونت هپاتيت B يا C
عفونت احتمالي با ويروسهاي آهسته
عوامل افزايش دهنده خطر
سابقه هپاتيت؛ الكلي بودن
مصرف قرصهاي تنظيم خانواده (ضد حاملگي)
استفاده از استروييدهاي آنابوليك توسط بعضي از ورزشكاران براي افزودن بر حجم عضلات
مناطق خاص جغرافيايي. سرطان كبد خصوصاً در آفريقاي جنوبي و آسياي جنوبشرقي شايع است.
پيشگيري
الكل به هيچ عنوان ننوشيد.
واكسيناسيون عليه هپاتيت B ممكن است كمككننده باشد.
انجام منظم آزمايشاتي جهت بررسي وجود اين سرطان در افراد در معرض خطر (كساني كه سيروز يا هپاتيت مزمن فعال دارند).
عواقب مورد انتظار
اين بيماري در حال حاضر لاعلاج است. تنها تعداد كمي از بيماران تا 5 سال پس از جراحي زنده ميمانند. اما علايم را ميتوان تخفيف داد يا كنترل نمود و البته تا به حال چندين مورد بودهاند كه بدون دليل مشخص بهبود يافتهاند.
تحقيقات علمي در زمينه علل و درمان اين سرطان ادامه دارند، بنابراين اميد ميرود كه درمانهاي مؤثرتري ابداع شوند و نهايتاً بتوان اين سرطان را معالجه كرد.
عوارض احتمالي
نارسايي كبد
گسترش سرطان به ساير اعضا، خصوصاً ريهها، غدد فوقكليوي و استخوانها
درمان
اصول كلي
بررسي تشخيصي عبارتند از آزمايش خون از نظر كار كبد و آنتيژن هپاتيت B ، سيتي اسكن كبد، سونوگرافي، عكسبرداري از شكم، آنژيوگرافي از رگهاي كبد (عكسبرداري از رگها با تزريق ماده حاجب و تاباندن اشعه ايكس) و نمونهبرداري از كبد
در صورت امكان، جراحي براي برداشتن تومور. تنها 25% از سرطانهاي كبد را ميتوان با موفقيت برداشت. پيوند كبد در تعدادي از بيماران موفقيتآميز بوده است، اما عود سرطان شايع است.
روان درماني يا مشاوره براي كنار آمدن با اين بيماري لاعلاج
ممكن است نهايتاً لازم شود بيمار در يك مركز نگهداري بستري و درمان وي در آنجا ادامه يابد.
داروها
براي ناراحتي خفيف ميتوان از داروهايي مثل استامنيوفن استفاده نمود. در صورت نياز، داروهاي ضد درد قويتري تجويز خواهند شد.
داروهاي ضد سرطان تاكنون نتايج خوبي ندادهاند.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
تا حدي كه قدرتتان اجازه ميدهد فعال بمانيد.
رژيم غذايي
رژيم خاصي توصيه نميشود. الكل ننوشيد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم سرطان كبد را داريد.
اگر علايم خونريزي ظاهر شوند، خصوصاً خونريزي از دستگاه گوارش. اين علايم عبارتند از استفراغ خوني يا استفراغي كه حاوي ماده سياه رنگ شبيه دانههاي قهوه باشد، وجود خون در اجابت مزاج، يا اجابت مزاج سياهرنگ و قيري