سرطان رحم

uterine cancer
اطلاعات اوليه
توضيح كلي
سرطان رحم عبارت است از سرطان آندومتر (پوشش داخلي رحم). معمولاً زنان يائسه 60-50 ساله را مبتلا ميسازد.
علايم شايع
مراحل ابتدايي:
خونريزي يا لكه بيني به ويژه پس از مقاربت جنسي. غالباً 12 ماه يا بيش از 12 ماه پس از توقف فعاليت قاعدگي رخ ميدهد. ممكن است قبل از خونريزي يا لكه بيني، ترشح آبكي يا داراي رگههاي خون از مهبل وجود داشته باشد.
بزرگ شدن رحم. گاهي توسط تودهاي چنان بزرگ است كه از خارج لمس ميشود.
مراحل بعدي:
گسترش به ساير اعضا كه باعث درد شكمي، درد قفسه سينه و كاهش وزن گردد.
علل
ناشناخته. به نظر ميرسد باچندين عامل مساعدكننده كه در قسمت عوامل افزايش دهنده خطر ذكر شده است، مرتبط باشد.
عوامل افزايشدهنده خطر
ديابت شيرين
چاقي
فشارخون بالا
استفاده از استروژن بدون استفاده همزمان از پروژسترون
سابقه خانوادگي سرطان پستان يا تخمدان سابقه پوليپهاي رحم، چرخههاي قاعدگي بدون تخمك گذاري يا ساير علايم عدم تعادل هورموني
تأخير يائسگي
پيشگيري
هر 12-6 ماه تحت معاينه لگن قرار بگيريد.
براي هرگونه خونريزي يا لكه بيني پس از يائسگي تحت مراقبت پزشكي قرار بگيريد.
عواقب مورد انتظار
با تشخيص و درمان زودهنگام 90% از بيماران حداقل 5 سال زنده ميمانند. در بيماران مسنتر و وقتي تأخير يائسگي وجود داشته باشد، پپش آگهي بدتر است.
عوارض احتمالي
گسترش كشنده سرطان به مثانه، مقعد و اعضاي دوردست.
درمان
اصول كلي
آزمونها تشخيصي ممكن است متعدد باشند كه در ابتدا براي تشخيص سرطان و سپس براي مشخص كردن هرگونه گسترش به ساير اعضاي بدن (مرحله بندي) انجام ميپذيرند. اين آزمونها ميتوانند شامل آزمونهاي آزمايشگاهي خون، پاپاسمير، آزمونهاي كاركرد كبد، راديوگرافي قفسه سينه. سيتي اسكن، ماموگرافي، تنقيه باريوم، امآرآي، سونوگرافي مهبل، بيوپسي آندومتر و اتساع و كورتاژ باشند.
درمان به وسعت بيماري بستگي دارد و ميتواند شامل تركيبي از موارد زير باشد: جراحي، پرتوتابي، هورمون درماني و شيمي درماني.
ممكن است روان درماني يا مشاوره به خاطر افسردگي توصيه گردد.
داروها
داروهاي ضد سرطان از جمله داروهاي كورتيزوني
هورمون درماني
فعاليت
پس از درمان به محض بهبود علايم، فعاليتهاي طبيعي خود را از سر بگيريد. در بيشتر موارد هر وقت ممكن بود، بايد فعاليت جنسي طبيعي پس از درمان از سر گرفته شود.
رژيم غذايي
رژيم غذايي خاصي ندارد ولي حتي اگر به خاطر پرتوتابي يا دارو درماني اشتهاي خود را از دست داده باشيد، از يك رژيم غذايي كاملاً متعادل استفاده كنيد. مكملهاي ويتاميني و معدني كمككننده هستند.
در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد
اگر خود يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم سرطان رحم را داشته باشيد.
اگر پس از جراحي موارد زير رخ دهند:
ـ خونريزي بيش از حد (خيس شدن نوار بهداشتي يا تامپون حداقل يك بار در ساعت)
ـ علايم عفونت مثل تب، دردهاي عضلاني و سردرد
اگر شما دچار علايم جديد و غير قابل توجيه شدهايد. داروهاي مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبي ايجاد كنند