سردرد تنشي يا عروقي

Headach tension vascular


شرح بيماري
سردردهاي تنشي يا عروقي ساده شامل 3 نوع هستند:
درد ناشي از كشيدگي عضلاني در سر، گردن و صورت
درد ناشي از تنگ شدن رگهاي مغز كه باعث فشار آمدن روي ديواره رگها ميشود. درد ناشي از گشادشدن رگهاي مغز اين سردردها ميتوانند گهگاه پيش آيند، مثلاً در اثر يك واقعه استرسزا، يا اين كه به صورت مزمن رخ دهند (گاهي هر روز).
علايم شايع
هر كدام از موارد زير:
درد متوسط در جلو يا عقب سر، همراه با سفتي عضلات گردن يا سر
درد مداوم در شقيقهها، همراه با احساس اين كه عقب سر با يك گيره گرفته شده است.
درد ضرباندار در تمام سر
غالباً به هنگام بلند شدن از خواب وجود دارد.
بيخوابي
علل
استرس و تنش، كه باعث فشار آمدن روي عضلات گردن، سر، صورت و آروارهها ميشود.
اختلالات خواب
خوردن يا آشاميدن پيش از اندازه
كار بدني سخت و خستهكننده
اضطرب يا افسردگي
خستگي و جمعكردن مداوم چشمها، مثلاً در نور آفتاب
مصرف بعضي از داروها، موادمخدر، يا الكل
پايين افتادن قندخون
تغييرات هورموني در سيكل ماهانه
واكنشهاي آلرژيك
عوامل افزايش دهنده خطر
استرس فكري يا بدني
محيط پر سر و صدا، شلوغ، گرم، داراي نور كم، يا داراي بوهاي آزاردهنده
مواجهه با يا مصرف نيتريتها، سولفيتها، مونوسديم گلوتامات يا ساير افزودنيهاي غذايي
نشستن به مدت طولاني (مثلاً براي تايپ كردن)
پيشگيري
خواب به اندازه كافي داشته باشيد (متوسط 8 ساعت براي مردان و 7 ساعت براي زنان)
هيچ كدام از وعدههاي غذايي را جا نياندازيد، خصوصاً صبحانه را؛ در غذا خوردن زياده روي نكنيد.
بهطور منظم ورزش كنيد تا استرس كم شود و جريان خون بهبود يابد.
از مصرف الكل جداً پرهيز كنيد.
سيگار نكشيد، و از محيطهايي كه دود آلود است پرهيز كنيد.
از مصرف داروهاي تغيير دهنده خلق، روان گردان، محرك يا آرامبخش خودداري كنيد.
از خوردن غذاهايي كه حاوي نيتريتها يا ساير افزودني هايي هستند كه شما به آنها حساسيت داريد خودداري كنيد.
عواقب مورد انتظار
اكثر سردردهاي تنشي يا عروقي را ميتوان با درمان ساده برطرف كرد.
عوارض احتمالي
در مورد سردرد ساده انتظار نميرود عارضهاي به وجود آيد.
درمان
اصول كلي
بررسيهاي تشخيصي مثل سيتي اسكن در مورد دردهايي كه دايماً ادامه دارند و براي رد ساير بيماريها.
حتيالمقدور سعي كنيد از كاري كه در حال انجام آن هستيد دست بكشيد و مقداري استراحت كنيد:
ـ شانهها، گردن، آروارهها و سر را ماساژ دهيد.
ـ دوش آب گرم بگيريد.
دراز بكشيد. يك پارچه گرم يا سرد، هر كدام كه احساس بهتري به شما ميدهد، را روي ناحيه دردناك بگذاريد.
تمرين بازخورد زيستي يا مشاوره در مورد دردهاي مزمني كه در اثر استرس رخ دادهاند انجام دهيد.
در مورد شغلهايي كه نيازمند نشستن براي ساعتهاي متمادي هستند، حداقل هر يك ساعت از جا برخيزيد و مقداري راه برويد.
داروها
براي تخفيف درد ميتوان از استامينوفن يا آسپيرين استفاده نمود.
امكان دارد داروهاي ضد التهاب غيراستروييدي تجويز شوند.
امكان دارد براي دردهاي تنشي مزمن داروهاي ضد افسردگي تجويز شوند.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
به هنگام سردرد در يك اتاق ساكت استراحت كنيد.
در يك برنامه منظم حفظ آمادگي جسماني شركت كنيد. به تمرينات ورزشي تكيه كنيد كه به تقويت عضلات پشت، شانه و گردن كمك ميكنند.
رژيم غذايي
اكثر افراد به هنگام سردرد اگر چيزي نخورند احساس بهتري دارند، مگر اين كه قندخونشان پايين افتاده باشد.
از مصرف الكل جداً پرهيز كنيد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان سردرد داريد و هر كدام از موارد زير رخ دهند:
ـ تب
ـ سابقه ضربه به سر در همين اواخر
ـ خوابآلودگي
ـ تهوع يا استفراغ
ـ درد در يك چشم
ـ تاري ديد
ـ بالا بودن فشارخون
ـ درد و حساس بودن به لمس در اطراف چشمها و گونهها كه با خم شدن به جلو بدتر ميشود.
ـ اختلالات بينايي و استفراغ قبل از سردرد
ـ سردرد مداوم به مدت بيش از 24 ساعت بدون علايم ديگر
ـ احتمال ميدهيد يك دارو باعث سردرد شده باشد.