دهان خندقي(ژنژيويت زخمي نكروزدهنده،بيماري ونسان)

trench mouth


شرح بيماري
دهان خندقي عبارت است از عفونت بافت بين دندانها، مسري يا سرطاني نيست. در صورت عدم درمان، دهان خندقي ميتواند به غدد لنفاوي گردن، لوزهها، طنابهاي مغزي، نايژهها، مقعد يا مهبل گسترش يابد. هر دو جنس و تمامي سنين را مبتلا ميكند ولي در جوانان (40-20 ساله) شايعتر است.
علايم شايع
لثه دردناك
خونريزي از لثه در هنگام فشار دادن آن
ترشح بيش از حد بزاق
نفس بدبو
زخمهاي پوشيده با غشاي خاكستري روي لثهها
بلع همراه با سختي
تكلم مشكل
علل
رشد غيرطبيعي باسيلهاي قارچيشكل و يك اسپيروكت. اين ميكروبها ارگانيسمهاي كوچكي هستند كه معمولاً بدون آزاري در گردن لثهها وجود دارند.
عوامل تشديد كننده بيماري
تغذيه نامناسب
بيماري كه باعث كاهش مقاومت شده باشد.
سيگار كشيدن
استرس
بهداشت نامناسب دهان. رسوب جرم دندان، پلاك يا غذا بين دندانها
پيشگيري
بهداشت دهان را حفظ كنيد. براي مسواك زدن دندانها: هر روز با يك مسواك نرم، دندانها را از پلاكهاي چسبنده و آشكار پاك كنيد. در هر لحظه يك قسمت از دندانها را مسواك كنيد. سپس زبان را مسواك بزنيد. يك مسواك نرم نسبت به يك مسواك سفت آسيب كمتري به دندانها و لثه وارد ميكند. براي استفاده از نخ دندان: مطابق دستورالعمل مندرج در برچسب بسته يا دستورالعمل دندانپزشك خود، از نخ دندان مومي يا غيرمومي استفاده كنيد.
از يك رژيم غذايي كاملاً متعادل استفاده كنيد.
سيگار نكشيد.
عواقب مورد انتظار
با درمان معمولاً ظرف 2 هفته علاجپذير است. معاينه منظم و مكرر دندان تا ماهي يكبار بعد از درمان.
عوارض احتمالي
ممكن است براي پيراستن لثه زبر و عفوني، جراحي لازم باشد.
درمان
اصول كلي
تشخيص با معاينه لثه و كشت از ضايعات حاصل ميشود.
ممكن است برداشتن بافت مرده جهت درمان توصيه گردد.
هر دو ساعت دهان خود را بهطور متناوب با شويندههاي زير بشوييد: مخلوط يك قاشق چايخوري نمك در يك ليوان بزرگ آب بسيار گرم مخلوط پراكسيد هيدروژن 2% و آب گرم با مقادير مساوي
سيگار نكشيد.
تا بهبودي كامل لثه از هرگونه تحريك لثه خودداري كنيد.
داروها
پنيسيلين يا يك آنتيبيوتيك ديگر براي مقابله با عفونت
ميتوانيد از داروهاي بدون نياز به نسخهاي چون استامينوفن براي درد خفيف استفاده كنيد.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
در 2 روز اول درمان در منزل استراحت كنيد و سپس فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي طبيعي خود را از سر بگيريد.
رژيم غذايي
به خاطر حساسيت لثه به لمس ممكن است يك رژيم غذايي مايع به مدت 3-2 روز لازم باشد. بعد از فروكش كردن درد، سبزيجات و ميوههاي تازه بسياري ميل كنيد. چاشني يا غذاي داغ نخوريد.
هر روز آبميوه و 6-4 ليوان آب ميل كنيد. نوشيدنيهاي كربناتدار يا الكل ننوشيد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم دهان خندقي را داشته باشيد.
اگر در طول درمان يك يا چند مورد از موارد زير رخ دهد: ـ تب ـ تورم گردن يا صورت ـ بلع مشكل ـ عدم توانايي خوردن