تومورهاي هيپوفيز

pituitary tumor

شرح بيماري
تومورهاي هيپوفيز رشد غيرطبيعي در غده هيپوفيز كه باعث فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري بيش از معمول ساير غدد درونريز ميگردد. تومورهاي هيپوفيز ممكن است خوشخيم و يا بدخيم باشند، ولي حتي در صورت بدخيم بودن نيز اين تومورها بهندرت به ساير نواحي بدن گسترش مييابند. تومورهاي هيپوفيز در هر دو جنس و در همه سنين ديده ميشوند، ولي در سنين 50-30 سال شايعترند.
علايم شايع
تاري ديد، دوبيني، منگي يا افتادگي پلك ناشي از فشار تومور بر روي اعصاب چشم
سردرد در ناحيه پيشاني
تهوع و استفراغ
تشنج
آبريزش بيني
تشنگي بيش از معمول
تغييرات در قاعدگي
افزايش وزن توجيهنشده
عقبافتادگي رشد يا رشد بيش از حد در كودكان
قند خون پايين
فشار خون پايين
از دست رفتن ديد محيطي
علايم اختلالات ساير غدد درونريز
علل
علت اين تومورها ناشناخته است، ولي برخي انواع آنها ممكن است ناشي از يك صفت ژنتيكي غالب باشند.
عوامل تشديد كننده بيماري
ناشناخته.
پيشگيري
پيشگيري خاصي ندارند.
عواقب موردانتظار
اگر تومور به خارج از هيپوفيز گسترش نيافته باشد با جراحي قابل علاج است. در صورت گسترش به ساير نواحي بدن معمولاً عوارض كشنده مورد انتظار است.
عوارض احتمالي
عوارض زير ممكن است پس از جراحي تخفيفيافته و يا معكوس گردند: كوري
از دست رفتن حس بويايي
عدم تعادل هورموني شديد
درمان
اصول كلي
بررسيهاي تشخيصي ممكن است شامل آزمايشهاي مايع مغزي نخاعي و خون، راديوگرافي جمجمه، سيتياسكن يا امآرآي مغز، آنژيوگرافي و بررسيهاي بينايي باشد.
درمان ممكن است شامل جراحي بهمنظور برداشت تومور، اشعهدرماني. هورموندرماني و يا تركيبي از اين سه درمان باشد.
اين بيماران بايد از دستبند يا گردنبند هشداردهنده طبي كه نشاندهنده كمبودهاي هورموني آنها و راه درماني مناسب آن باشد، استفاده كنند.
داروها
مسكنها
داروهاي هورموني بهعنوان جايگزين كمبودهاي هورموني براي تمام عمر كه ممكن است مكرراً نياز به تنظيم مقدار مصرف آنها باشد.
داروهاي ضدسرطان
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
پس از جراحي بهتدريج فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي طبيعي خود را از سر بگيريد.
رژيم غذايي
رژيم خاصي نياز نيست.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانواده تان داراي علايم تومور هيپوفيز باشيد.
بروز موارد زير پس از جراحي:
ـ خونريزي از محل جراحي
ـ علايم عفونت عمومي، نظير تب، لرز، درد عضلاني و سردرد
ـ ترشح شفاف از بيني
ـ عود هريك از علايم