تومورهاي غدد بزاقي

salivary gland tumorشرح بيماري
تومورهاي غدد بزاقي يك رشد غيرطبيعي در غدد بزاقي. اكثر تومورهاي غدد بزاقي خوشخيم بوده و چند سال زمان نياز است تا بروز كنند. حتي تومورهاي بدخيم غدد بزاقي نيز بهندرت به نواحي دوردست بدن گسترش مييابند. اين تومورها ممكن است در غدد پاروتيد (غدد بزاقي واقع در ناحيه زاويه فكي) يا غدد تحت فكي و زيرزباني (غدد بزاقي واقع در كف دهان) بروز كنند.
علايم شايع
يك تورم نرم و دردناك يا يك توده سفت بر روي زاويه فكي يا در كف دهان
اين تومورها گاهي با درد همراهند.
علل
ناشناخته.
عوامل تشديد كننده بيماري
كمآبي بدن
بهداشت دهاني نامطلوب
استعمال دخانيات
سنگ مجاري بزاقي
دندان مصنوعي
پيشگيري
برخي از آنها غيرقابل پيشگيري است، ولي خطر بروز آنها را ميتوان با اقدامات زير به حداقل رساند:
عدم استعمال دخانيات
حفظ بهداشت دهاني مطلوب
عواقب موردانتظار
تومورهاي بدخيم بزاقي معمولاً با جراحي، اشعهدرماني و داروهاي ضد سرطان قابل علاج هستند.
تومورهاي خوشخيم معمولاً با جراحي تنها قابل درمانند.
عوارض احتمالي
عفونت محل جراحي
بدشكلي ظاهري پس از جراحي
گسترش كشنده ( تومورهاي بدخيم) به ساير اعضا (بهندرت)
درمان
اصول كلي
بررسيهاي تشخيصي ممكن است شامل راديوگرافي غدد بزاقي و قفسه سينه، ام.آر.آي، سيتي اسكن، سونوگرافي، اسكن راديوايزوتوپ با تكنسيم 99 باشد.
جراحي براي برداشت تومور و غدد لنفاوي ناحيه گردن، در صورت گسترش سلولهاي بدخيم تومور
تميز نگه داشتن دهان پس از جراحي با دهانشويه آب نمك. روزانه حداقل 4-3 بار دهان را با محلول آب نمك (يك قاشق چايخوري نمك در 250 سيسي آب گرم (معادل يك بطري نوشابه) شستشو دهيد.
داروها
مسكنها، در صورت نياز
آنتيبيوتيكها، در صورت وجود عفونت
داروهاي ضد سرطان، در صورتي كه جراحي و اشعهدرماني براي درمان تومورهاي بدخيم اين ناحيه كفايت نكند.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
پس از جراحي هرچه سريعتر فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي طبيعي خود را از بگيريد.
رژيم غذايي
تا بهبود محل جراحي در دهان، استفاده از رژيم مايعات لازم خواهد بود.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان داراي علايم تومور غدد بزاقي باشيد.
- بروز علايم عفونت در دهان از قبيل گرمي، قرمزي، درد يا احساس درد با لمس ناحيه و تورم پس از جراحي
- اگر دچار علايم جديد و غيرقابل توجيه شده ايد. داروهاي تجويزي ممكن است با عوارض جانبي همراه باشند