پورپوراي آلرژيك(پورپوراي آنافيلاكتوييد؛ پورپوراي هنوخ - شوئن لاين)

purpura allergic

شرح بيماري
پورپوراي آلرژيك(پورپوراي آنافيلاكتوييد؛ پورپوراي هنوخ - شوئن لاين) يك اختلال آلرژيك به صورت خونريزي ناگهاني داخل پوستي يا رودهاي. اين اختلال ممكن است مفاصل (معمولاً زانو، مچ پا، ران، مچ دست و آرنج)؛ پوست ساق پا، ران شكم؛ لوله گوارش و كليه را درگير نمايد. اين اختلال كودكان و بيشتر پسران (8-2 ساله) را مبتلا ميسازد.
علايم شايع
گلودرد حدود دو هفته قبل از ساير علايم
بثورات (ضايعات) پوستي خارشدار كه به نظر ميرسد درست در زير سطح پوست ميباشند. اين ضايعات معمولاً در ناحيه ساق، ران يا قسمتهاي تحتاني شكم بروز ميكنند ولي ممكن است به طور منتشر در سراسر بدن وجود داشته باشند.
التهاب مفصلي در ناحيه مچ پا، زانو، ران، مچ دست يا آرنج
دردهاي انقباضي شكم و استفراغ
وجود پروتئين و خون در ادرار
تب خفيف
علل
اين پوپورا احتمالاً مربوط به يك واكنش خود ايمني در عروق خوني كوچك ملتهب در سراسر بدن است. عامل شعلهور كننده اين واكنش آلرژيك ناشناخته است، ولي حملات اغلب در پي يك عفونت مجاري تنفسي فوقاني يا مصرف برخي داروها به خصوص داروهاي گروه سولفا رخ ميدهند.
عوامل افزايش دهنده خطر
آب و هواي گرم و مرطوب عوامل ژنتيكي نظير نرمي و حساسيت پوست لباس زير از جنس الياف پلاستيك
پيشگيري
از تماس كودك خود با بيماران دچار عفونتهاي تنفسي تا حد امكان جلوگيري كنيد.
اقدام فوري درماني براي هرگونه عفونت باكتريايي گلو را مدنظر داشته باشيد.
از تجويز هر گونه دارو كه باعث شعلهور شدن پورپوراي آلرژيك دركودك شده خودداري كنيد. قبل از دادن هر گونه دارو به كودك با پزشك مشورت نماييد.
عواقب مورد انتظار
پورپوراي آلرژيك به طور معمول 3-1 هفته به طول ميانجامد. در بعضي كودكان بيماري فقط با تعداد كمي لكههاي پوستي و تب بروز ميكند. ساير كودكان به دليل درد شكم و التهاب كليه نيازمند بستري در بيمارستان هستند.
بيشتر كودكان دچار پورپوراي آلرژيك به طور كامل بهبود مييابند. ولي در برخي، پورپوراي آلرژيك عود كرده و يا سالها باقي ميماند.
عوارض احتمالي
نارسايي كليه، ناشي از التهاب و آسيب كليه
تغيير شكل دايمي مفصل
درمان
اصول كلي
بررسيهاي تشخيصي شامل آزمايشهاي خون، از جمله بررسيهاي انعقاد خون، ميباشد.
مراقبت اين بيماران را ميتوان در منزل انجام داد، ولي در صورت بروز عوارض بيماري ممكن است بستري در بيمارستان لازم باشد.
درمان عبارتست از قطع هرگونه داروي مسؤول بيماري و درمان حمايتي به منظور تخفيف علايم
از حمام آب گرم براي تسكين درد مفصلي استفاده كنيد.
داروها
داروهاي كورتوني يا داروهاي سركوبگر ايمني، نظير سيكلوفسفامايد، براي مهار التهاب تجويز ميشوند. ميزان تأثير درمان در بيماران مختلف متغير است.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
در صورت وجود تب و درد، كودك را تشويق به استراحت در بستر كنيد. نشستن كودك جهت غذا خوردن و راه رفتن تا حمام يا توالت بلامانع است. پس از برطرف شدن تب و درد، كودك ميتواند فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي طبيعي خود را تا آنجا كه توان جسمي و حال عمومي وي اجازه ميدهد، به تدريج از سر بگيرد.
رژيم غذايي
كودك بايد از يك رژيم غذايي معمولي متعادل استفاده كند.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر كودك شما داراي علايم پورپوراي آلرژيك باشد.
بروز علايم زير در طي درمان:
ـ درد شكمي مقاوم به درمان
ـ وجود خون در مدفوع
ـ مدفوع سياه قيري
ـ خونريزي جديد زير پوستي
ـ وجود خون در ادرار