شرح بيماري
پنوموني باكتريايي عفونت و التهاب ريه در اثر باكتريها. اين بيماري معمولاً مسري نيست. د رهمه سنين بروز ميكند ولي دركودكان خردسال و بزرگسالان بالاي 60 سال شديدتر است.
علايم شايع
تب بالاي 9/38 درجه سانتيگراد و لرز
كوتاهي نفس
سرفه همراه با خلط حاوي خون يا رگههاي خوني
تنفس سريع
درد سينه كه با نفس كشيدن بدتر ميشود.
درد شكم
خستگي
كبودي لبها و ناخنها (نادر)
علل
عفونت با باكتريهايي نظير پنوموكوك، هموفيلوس، استرپتوكوك يا استافيلوكوك.
عوامل تشديد كننده بيماري
سن (نوزادان، شيرخواران و بزرگسالان بالاي 60 سال)
تجويز داروهاي ضد سرطان
استعمال دخانيات
بيماريهاي تضعيف كننده مقاومت بدن نظير بيماريهاي قلبي، سرطان، سل، نارسايي احتقاني قلب، ديابت، يا بيماريهاي مزمن ريوي
جراحي اخير
نامطلوب بودن وضعيت سلامت عمومي به هر دليل
زندگي در شرايط پرجمعيت يا غير بهداشتي
ضعف دستگاه ايمني ناشي از بيماريها يا داروها
اعتياد به الكل
بستري بودن در بيمارستان
پيشگيري
اقدام فوري براي درمان عفونتهاي تنفسي
واكسيناسيون عليه پنوموكوك و آنفلوانزا در مورد افرادي كه در معرض خطر آن قرار دارند.
اجتناب از عوامل خطرساز تا حد امكان
عواقب مورد انتظار
معمولاً با درمان در عرض 2-1 هفته بهبهود مييابد، ولي در خردسالان يا سالمندان ممكن است بيشتر به طول انجامد.
عوارض احتمالي
تراوش جنبي (تجمع مايع بين دو لايه پرده پوشاننده ريهها)
گسترش عفونت
آبسه ريه
درمان
اصول كلي
- بررسيهاي تشخيصي ممكن است شامل بررسيهاي آزمايشگاهي نظير كشت خلط، كشت خون و شمارش سلولهاي خوني و نيز عكس ساده قفسه سينه و اسكن ريه باشد.
- بستري در بيمارستان براي موارد متوسط تا شديد ممكن است لازم باشد. ممكن است حمايت تنفسي، تجويز مايعات وريدي، تخليه ترشحات تنفسي و داروهاي وريدي ضرورت يابد.
- در موارد خفيف ممكن است درمان در منزل انجام شود.
- براي مرطوب كردن هوا از يك دستگاه مرطوب كننده با بخار سرد استفاده كنيد. ريختن دارو در دستگاه مرطوب كننده جهت بخور احتمالاً سودمند نخواهد بود. دستگاه مرطوب كننده را هر روز تميز كنيد.
- در صورتي كه سرفه همراه خلط يا موكوس باشد نبايد از داروهاي ضد سرفه استفاده كرد زيرا در اين شرايط سرفه به تخليه ترشحات ريوي كمك ميكند.
- در صورتي كه سرفه خشك، بدون خلط و دردناك باشد از داروهاي ضد سرفه ميتوان استفاده كرد.
- از يك بالشتك گرم كننده تنظيم شده بر روي درجه حرارت كم يا كمپرس داغ براي تخفيف درد سينه استفاده كنيد.
داروها
آنتيبيوتيكها براي مقابله با عفونت
براي تسكين ناراحتي خفيف ممكن است استفاده از داروهاي بدون نسخه نظير استامينوفن، كافي باشد.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
تا هنگام كاهش تب و برطرف شدن درد و كوتاهي نفس در بستر استراحت نماييد. پس از درمان، فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي طبيعي خود را هر چه سريعتر از سر بگيريد.
رژيم غذايي
رژيم غذايي خاصي نياز نيست. مصرف مايعات را افزايش دهيد؛ هر ساعت حداقل يك ليوان آب يا آشاميدنيهاي ديگر بنوشيد. افزايش مصرف مايعات به رقيق شدن ترشحات ريوي و در نتيجه آسانتر شدن تخليه آنها با سرفه كمك ميكند.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يكي از اعضاي خانواده تان داراي علايم پنوموني (ذاتالريه) باشيد.
بروز موارد زير در طي درمان:
ـ تب
ـ درد غير قابل تسكين با گرم كردن يا داروهاي تجويز شده
ـ تشديد كوتاهي نفس
ـ تيرگي يا كبودي ناخنهاي دست و پا يا پوست
ـ خلط خوني
ـ تهوع، استفراغ يا اسهال
- اگر دچار علايم جديد و غيرقابل توجيه شده ايد. داروهاي تجويزي ممكن است باعوارض جانبي همراه باشند.