پنوموني مايكوپلاسمايي (پنوموني غيرمعمول)

pneumonia mycoplasmal


شرح بيماري
پنوموني مايكوپلاسمايي (پنوموني غيرمعمول) التهاب مسري ريه ناشي از باكتري مايكوپلاسما. اين باكتري قادر است عفونتهاي ديگري در ساير نواحي بدن نيز ايجاد كند. همه افراد ممكن است مبتلا شوند ولي در كودكان (12-1 سال) شايعتر است.
علايم شايع
سرفه (با يا بدون خلط)
تب
دشواري تنفس
درد سينه
درد شكم (نادر)
كبودي پوست (در موارد شديد بيماري)
علل
عفونت قبلي مايكوپلاسمايي در بيني، گلو يا نايژهها
عوامل افزايش دهنده خطر
استرس
بيماريهاي تضعيف كننده مقاومت بدن
قرار گرفتن در معرض سرماي شديد
زندگي در وضعيت غيربهداشتي
زندگي در شرايط پرجمعيت (سربازخانهها، خوابگاههاي دانشجويي)
ضعف دستگاه ايمني ناشي از بيماريها يا داروها
پيشگيري
خودداري از تماس با افراد مبتلا به عفونتهاي تنفسي
خودداري از مواجهه با سرما يا خيسي در هواي سرد.
عواقب مورد انتظار
مشخصه اين نوع پنوموني بهبود آهسته آن است. معمولاً بادرمان بهبود آن 6-4 هفته به طول ميانجامد اين پنوموني پس از بهبودي معمولاً جوشگاه در ريه به جا نميگذارد.
عوارض احتمالي
مزمن شدن بيماري
درمان
اصول كلي
- بررسيهاي تشخيصي ممكن است شامل كشت خلط، آزمايشهاي خون و عكس ساده قفسه سينه باشد.
- بستري در بيمارستان ممكن است در مورد كودكان شديداً بدحال لازم باشد.
- در مورد اكثر بيماران، درمان را ميتوان معمولاً در منزل انجام داد.
- از يك دستگاه مرطوب كننده با بخار سرد براي مرطوب كردن هوا استفاده كنيد. ريختن دارو در دستگاه مرطوب كننده جهت بخور احتمالاً سودمند نخواهد بود. دستگاه مرطوب كننده را هر روز تميز كنيد.
- اگر سرفه همراه خلط يا موكوس باشد نبايد از داروهاي ضد سرفه استفاده كرد چرا كه در اين شرايط سرفه به تخليه ترشحات ريوي كمك ميكند.
- در صورتي كه سرفه خشك، بدون خلط و دردناك باشد ميتوان از داروهاي ضد سرفه استفاده كرد. در مورد نوع داروي ضد سرفه با پزشك خود مشورت كنيد.
- از يك بالشتك گرم كننده تنظيم شده بر روي درجه حرارت كم يا كمپرس داغ براي تخفيف درد سينه استفاده كنيد.
- هنگام عطسه يا سرفه جلوي دهان خود را با دستمال كاغذي بگيريد.
داروها
آنتيبيوتيكها نظير اريترومايسين يا تتراسيكين، براي مقابله با عفونت. آنتيبيوتيك دوره تب و ساير علايم را كوتاه ميكند ولي ممكن است بيمار با وجود درمان، هفتهها حامل باكتري باشد.
داروهاي ضد سرفه براي مهار سرفه
از تركيبات ضد احتقان به اشكال قطرهبيني، اسپري يا خوراكي براي كاهش احتقان دستگاه تنفسي فوقاني ممكن است استفاده شود.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
تا هنگام فروكش تب استراحت در بستر ضروري است. پس از آن فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي طبيعي را ميتوان به تدريج از سرگرفت.
رژيم غذايي
رژيم خاصي نياز نيست. مصرف مايعات را تا مقدار حداقل يك ليوان آب يا آشاميدنيهاي ديگر در هر ساعت افزايش دهيد. افزايش مصرف مايعات به رقيقتر شدن ترشحات ريوي و در نتيجه آسانتر شدن تخليه آنها با سرفه كمك ميكند.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانواده تان داراي علايم پنوموني مايكوپلاسمايي باشيد.
بروز موارد زير در طي درمان:
ـ تب
ـ درد غير قابل تسكين با گرم كردن يا داروهاي تجويز شده
ـ تشديد كوتاهي نفس
ـ تيرگي يا كبودي ناخنهاي دست و پا يا پوست
ـ خلط خوني
ـ تهوع، استفراغ يا اسهال
- اگر دچار علايم جديد و غيرقابل توجيه شده ايد. داروهاي تجويزي ممكن است با عوارض جانبي همراه باشند.