پريودنتيت (التهاب لثه)

periodontitis

شرح بيماري
پريودنتيت (التهاب لثه) التهاب و عفونت لثهها، كه باعث تحليل رفتن استخوان تكيهگاه لثه ميشود. پريودنتيت بيش از پوسيدگي دندان باعث از دست دادن دندانها ميگردد. اين بيماري مسري نيست.
علايم شايع
احساس طعم ناخوشايند در دهان
بوي بد تنفس
خونريزي لثه
شل شدن دندانها در جاي خود
درد دندانها يا لثه هنگام خوردن غذاهاي داغ، سرد يا شيرين
در صورت تشكيل آبسه، علايم درد، تورم، احساس درد هنگام لمس لثهها و تب نيز اضافه خواهد شد.
علل
تخريب استخوان تكيهگاه دندانها توسط پلاك (يك رسوب چسبنده متشكل از باقي مانده غذاها، باكتريها و مخاط). بهداشت نامناسب دندانها سبب تشكيل و تجمع پلاكها ميگردد.
عوامل تشديد كننده بيماري
بيماريهاي كاهشدهنده مقاومت بدن
پيشگيري
حفظ بهداشت مناسب دهان (به قسمت اصول كلي درمان رجوع شود)
از خوردن ميان وعدههاي شيرين كه در تشكيل پلاكها نقش دارد خودداري كنيد.
براي حفظ بهداشت مطلوب دندانها به طور منظم به دندانپزشك مراجعه كنيد. درباره كافي بودن ميزان فلوريد آب آشاميدني منطقه خود از دندانپزشك سؤال كنيد. مكملهاي فلوريد ممكن است به محافظت دندانها در برابر اين بيماري كمك كنند.
عواقب مورد انتظار
اين يبماري معمولاً با تركيبي از درمان مشكلات دنداني و رعايت دقيق يك برنامه بهداشت دهاني مطلوب قابل معالجه است (به قسمت اصولي كلي درمان مراجعه شود)
عوارض احتمالي
بدون درمان، دندانها چنان در جايگاه استخواني خود شُل ميشوند كه كشيدن آنها ضروت مييابد.
درمان
اصول كلي
پلاكهاي چسبنده واضح را با يك مسواك نرم هر روز از روي دندانهاو لثهها پاك نماييد. احتمال آسيب ديدن دندانها و لثهها با يك مسواك نرم كمتر از مسواك سخت است. مسواك را برروي خط لثه قرار داده و به آرامي آن را بچرخانيد در حالي كه پرزهاي آن در جهت لثهها باشد. هر بخش دهان را در يك زمان مسواك بزنيد (مسواكزدن يك بخش دندانها را كامل كرده و سپس به بخش ديگر بپردازيد).
- براي استفاده از نخ دندان، يك نخ دندان موم اندود يا بدون موم را دور يك انگشت از هر دست بپيچيد. با فشار دادن نخ آن را در فضاي بين دو دندان وارد سازيد و با ملايمت سطوح دندانها را با جلو و عقب بردن نخ شبيه حركت اره در سطح خط لثهاي تميز كند. بين تمام دندانهاي پاييني را به اين طريق با هدايت دو انگشت تميز كنيد. سپس نخ را شل كرده و آن را برروي نوك انگشتان شست قرار داده و با هدايت دو انگشت شست بين دندانهاي بالايي را تميز كنيد.
- گاهي جراحي به منظور برداشت بافت ناسالم لثه و بازسازي استخوان تكيهگاه دندانها جهت حذف حفرات دندان غيرطبيعي ايجاد شده لازم ميگردد.
داروها
براي درد خفيف، مصرف داروهاي بدون نسخه نظير استامينوفن ممكن است كافي باشد.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
محدوديتي وجود ندارد.
رژيم غذايي
رژيم خاصي نياز نيست، به جز محدوديت مصرف مواد شيرين
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان داراي علايم پريودنتيت باشيد.