پارگي و بيرونزدگي ديسك بين مهرهاي

ِDisk ruptured

شرح بيماري
پارگي و بيرونزدگي ديسك بين مهرهاي در اثر از هم گسيختگي ناگهاني يا تدريجي رباطها و بافتهاي حمايتي اطراف ديسك بين مهرهاي (بالشتكهايي كه مهرههاي ستون فقرات را از هم جدا ميكنند) ايجاد ميشود. ديسكهاي بينمهرههاي گردن يا كمر بيشتر از ساير جاهاي ستون فقرات دچار اين مشكل ميشوند.
علايم شايع
در صورت بيرون زدن ديسك بين مهرهاي در قسمت تحتاني كمر:
درد شديد در قسمت تحتاني كمر يا قسمت پشت باسن، ران، ساق پا، يا پا (سياتيك). درد معمولاً در يك طرف رخ ميدهد و با حركت، سرفه، عطسه، بلندكردن اشياء، يا زور زدن بدتر ميشود.
ضعف، بيحسي، يا تحليل رفتن عضلات پا (اندام تحتاني) در صورت بيرون زدن ديسك بين مهرهاي در گردن:
درد در گردن، شانه، يا در مسير بازو به سمت دست. درد با حركت بدتر ميشود.
ضعف، بيحسي، يا تحليل رفتن عضلات دست (اندام فوقاني)
علل
ضعيف شدن و پارگي بافت ديسك، كه باعث وارد آمدن فشار به رشتههاي عصبي عبوري از درون كانال ستون فقرات ميشود. اين از هم گسيختگي بافت ديسكي در اثر آسيب ناگهاني يا استرس مزمن مثلاً به علت بلندكردن مدام اشياي سنگين يا چاقي، به وجود ميآيد.
عوامل تشديد كننده بيماري
وزنهبرداري
عدم آمادگي جسماني
پيچش ناگهاني و شديد بدن با پرش از ارتفاع زياد
افراد مسن
پيشگيري
اشياء را با روش درست بلند كنيد.
براي حفظ تون و قدرت عضلاني مناسب، مرتباً ورزش كنيد.
عواقب مورد انتظار
در بسياري از موارد، خود به خود بهبود مييابد. پيش از تصميم به شروع درمانهاي ديگر، حداقل 2 هفته بايد در رختخواب استراحت كنيد، مگر اينكه عوارضي رخ دهد. در صورت لزوم، ميتوان بيرونزدگي ديسك بين مهرهاي را با عمل جراحي معالجه كرد.
عوارض احتمالي
از دست دادن اختيار ادرار و مدفوع
فلج
تحليل رفتن و ضعف عضلات
درمان
اصول كلي
- اقداماتي كه براي تأييد تشخيص انجام ميشوند ممكن است شامل موارد زير باشند: عكسبرداري از گردن يا قسمت پاييني ستون مهرهاي به كمك اشعه ايكس، از جمله انجام ميلوگرام (تزريق ماده رنگي در مايع اطراف ستون مهرهاي كه به هنگام عكسبرداري با اشعه ايكس به راحتي ديده ميشود)، ديسكوگرافي (تزريق ماده رنگي درون ديسك)، سيتي اسكن، ام.آر.آي.
- در 72 ساعت اول و گاهي نيز در ادامه، كيسه يخ روي ناحيه دردناك قرار دهيد (در صورت مؤثر بودن). به جاي اين كار ميتوانيد از لامپ گرمايي، دوش يا حمام آب داغ، كمپرس آب داغ، يا صفحات گرمكننده براي تخفيف درد استفاده كنيد.
- وارد آوردن كشش در منزل يا در بيمارستان (گاهي توصيه ميشود). انجام عمل جراحي براي آزاد ساختن رشتههاي عصب از فشار وارده به آنها، اگر استراحت در رختخواب فايدهاي در رفع علايم نداشته باشد.
- بازتواني براي تقويت عضلات
- روان درماني يا مشاوره براي فراگيري روشهاي مقابله با درد مداوم و كلافگي
داروها
براي موارد خفيف ميتوان از استامينوفن يا ايبوپروفن استفاده كرد.
امكان دارد داروهاي زير تجويز شوند: ـ داروهاي ضددرد قويتر ـ شلكنندههاي عضلاني، مثل ديازپام يا متوكاربامول (رباكسين) ـ داروهاي ضدالتهابي غيراستروييدي براي كاهش التهاب اطراف پارگي ديسك ـ مسهلها يا نرمكنندههاي مدفوع براي پيشگيري از يبوست
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
به هنگام مرحله حاد بيماري حداقل 2 هفته در رختخواب استراحت كنيد. فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي طبيعي خود را با رو به بهبود گذاشتن علايم مجدداً آغاز كنيد. استراحت طولانيمدت در رختخواب به هيچ عنوان توصيه نميشود.
رژيم غذايي
رژيم خاصي توصيه نميشود. مصرف فيبر غذايي را زياد كنيد و روزانه حداقل 8 ليوان آب بنوشيد تا از يبوست جلوگيري شود.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما علايم پارگي و بيرونزدگي ديسك را داريد.
اگر يكي از موارد زير به هنگام درمان رخ دهد:
ـ بدتر شدن درد يا ضعف در دست يا پا
ـ از دست رفتن اختيار ادرار و اجابت مزاج
- اگر دچار علايم جديد و غيرقابل توجيه شده ايد. داروهاي مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبي به همراه داشته باشند.
ِ