خونريزي زيرعنكبوتيه

subarachnoid hemorrhage

شرح بيماري
خونريزي زيرعنكبوتيه عبارت است از خونريزي ناگهاني در ناحيه بين دو غشاي پوشاننده مغز. اين فضا به طور طبيعي با مايع مغزي ـ نخاعي پر ميشود. اين بيماري ميتواند تمامي سنين را مبتلا كند ولي در بزرگسالان 50-25 ساله شايعتر است.
علايم شايع
سردرد شديد و حاد كه غالباً با از دست رفتن هوشياري دنبال ميشود.
خوابآلودگي، گيجي، تشنج يا اغما
درد چشم با حساسيت زياد به نور
استفراغ
ضربان قلب و تنفس سريع
سفتي گردن همراه با درد در هنگام حركت
تب
كرختي، ضعف يا عدم توانايي حركت دادن يك اندام
علل
آسيب به سر (شايعترين علت)
آترواسكلروز (تصلب شرايين)
عفونت در هر قسمت از دستگاه عصبي مركزي
پارگي يك آنوريسم (قسمت ضعيف شده يك شريان) كه از هنگام تولد وجود داشته است. غالباً قبل از پارگي، فشارخون بالا يا تصلب شرايين وجود دارد.
اختلال خونريزي مثل كمخوني سلول داسيشكل، لوسمي يا هر اختلالي كه عارضه جانبي يك داروي تجويز شده باشد.
بدشكلي شرياني ـ وريدي
عوامل تشديد كننده بيماري
آترواسكلروز (تصلب شرايين) يا فشار خون بالا
سابقه خانوادگي اختلالات خونريزي دهنده
آنوريسمهاي مغزي (خانوادگي)
بيماري چندكيستي كليه
پيشگيري
از سر در مقابل صدمات محافظت كنيد. در اتومبيل از كمربند، در ورزشهاي تماسي از محافظ سر و در هنگام دوچرخهسواري از كلاه ايمني استفاده كنيد.
براي آنوريسم يا بدشكلي شرياني ـ وريدي موجود از درمان طبي استفاده كنيد.
عواقب مورد انتظار
اگر جراحي ممكن باشد، احتمال بهبودي، خوب است. ممكن است در بعضي موارد فلج نسبي، ضعف يا كرختي و مشكلات گفتاري و بينايي باقي بماند. ناحيه آسيب ديده مغز نميتواند بهبود يابد. البته غالباً نواحي آسيب نديده مغز ميتوانند كاركرد از دست رفته را ياد بگيرند. اين امر معمولاً مستلزم نوتواني شامل فيزيوتراپي، كاردرماني يا گفتاردرماني است. پايبندي و ديد مثبت تأثير بسياري بر موفقيت فرايند نوتواني ميگذارد.
عوارض احتمالي
مرگ يا ناتواني دايمي. تشخيص و درمان زودهنگام ميتواند بر عواقب تأثير بگذارد.
درمان
اصول كلي
آزمونهاي تشخيصي ميتوانند شامل سيتياسكن، ام.آر.آي و ميلوگرافي (راديوگرافي خاص مجراي نخاعي و طناب نخاعي كه مستلزم سوراخ كردن نخاع و تزريق ماده حاجب قابل مشاهده در فيلم راديوگرافي است) باشند.
درمان با هدف پيشگيري از عوارض مسلتزم بستري شدن در بيمارستان است.
جراحي براي توقف خونريزي و برداشتن خون لخته شده
داروها
داروهايي كه تورم و فشار مغز را كاهش دهند و در صورت نياز ساير علايم را كنترل كنند.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
استراحت مطلق در بستر تا برطرف شدن كامل خونريزي پس از درمان در صورتي كه برخي از كاركردهاي حركتي خود را از دست داده باشيد، كاردرماني و فيزيوتراپي به شما كمك خواهند كرد تا براي به دست آوردن مجدد مهارتهاي پايه مثل خوردن، لباس پوشيدن و توالت رفتن از اندامهاي آسيب ديده خود استفاده كنيد.
پس از بهبود، تا حدي كه ميتوانيد، فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي پيشين خود را از سر بگيريد. بهبودي 12-6 ماه طول ميكشد.
رژيم غذايي
در ابتدا در حد تحمل. بسياري احتياج به تغذيه از طريق لوله معده يا تغذيه داخل وريدي دارند.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان هر يك از علايم خونريزي زيرعنكبوتيه را داشته باشيد. اين، يك اورژانس است!
اگر علايم پس از جراحي عود ميكنند.