خونريزي رحم در اثر اختلال كاركرد(خونريزي غير طبيعي قبل از يائسگي از رحم)

uterine bleeding dysfunctional
اطلاعات اوليه
توضيح كلي
خونريزي رحم در اثر اختلال كاركرد عبارت است از خونريزي غير مرتبط با الگوي قاعدگي طبيعي يك زن و بدون همراهي با تومور، التهاب يا بارداري. بيشتر در زنان بالاي 45 سال يا نوجوانان رخ ميدهد.
علايم شايع
خونريزي بين دورههاي قاعدگي. جريان خون ممكن است نامنظم، طولاني و گاهي شديد باشد و ممكن است حاوي لخته باشد.
علل
معمولاً ناشي از رشد بيش از حد آندومتر (پوشش داخلي رحم) در اثر تحريك استروژن است. در خونريزي رحم در اثر اختلال كاركرد، تخمكگذاري (تشكيل و رها سازي يك تخمك از تخمدان) به طور متناوب رخ ميدهد.
عوامل افزايشدهنده خطر
نشانگان تخمدان چندكيستي.
چاقي
استفاده از استروژن صناعي بدون پروژسترون همراه آن
پيشگيري
وزن مناسبي را حفظ كنيد.
در مورد هرگونه هورمون درماني از توصيههاي پزشكي پيروي كنيد.
عواقب مورد انتظار
معمولاً با درمان قابل علاج است.
عوارض احتمالي
كمخوني
سرطان (نادر ولي در صورت عدم درمان اختلال، خطر بيشتر است).
درمان
اصول كلي
آزمونهاي تشخيصي ميتوانند شامل بيوپسي از آندومتر (گذاشتن يك لوله نازك در داخل رحم براي به دست آوردن نمونه پوشش داخلي آن) باشند تا مشخص شود آيا خونريزي با تخمكگذاري همراه است يا خير. اين كار به تعيين چگونگي ارزيابي علت كمك خواهد كرد. ممكن است قبلاً براي رد هرگونه بيماري خوشخيم يا بدخيمي كه ميتواند باعث خونريزي شود، آزمونهاي تشخيصي متعددي انجام شده باشد. خونريزي رحم در اثر اختلال كاركرد، تشخيص معمول براي بيماران فاقد علل قابل تشخيص به شمار ميرود.
درمان با هدف توقف خونريزي بيش از حد، تصحيح كم خوني در صورت وجود و پيگيري پاسخ به درمان صورت ميگيرد. در صورت شديد بودن خونريزي ممكن است بستري شدن در بيمارستان براي تحت كنترل درآوردن آن لازم باشد.
براي تسكين درد از گرما استفاده كنيد. يك پوشش گرمكننده يا بطري آب داغ روي شكم يا پشت خود بگذاريد. هر وقت لازم باشد، به مدت 15-10 دقيقه حمام آب داغ بگيريد.
اگر هورمون درماني، خونريزي را كنترل نكند، ممكن است جهت بررسي از لحاظ ساير مشكلات، اتساع و كورتاژ (اتساع گردن رحم و خراش دادن بايك كورت) انجام گيرد.
ممكن است براي برخي بيماران وقتي كه تمام درمانهاي محافظه كارانه با شكست مواجه شده باشد، عمل جراحي جهت برداشتن رحم لازم باشد.
داروها
هورمونها براي تصحيح عدم تعادل هورموني
مسكنها در صورت نياز
آرامبخشها براي كاهش اظطراب (به ندرت لازم هستند).
از آسپرين پرهيز كنيد به ويژه اگر كمخون هستيد.
فعاليت
بسته به بيماري زمينهاي در حد امكان فعاليت كنيد.
از گرما براي تسكين درد استفاده كنيد: يك پوشش گرمكننده يا بطري آب داغ روي شكم يا پشت خود بگذاريد. هر وقت لازم باشد، به مدت 15-10 دقيقه حمام آب داغ بگيريد.
رژيم غذايي
رژيم غذايي خاصي ندارد.
در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد
اگر شما يا عضوي از خانوادهتان دچار خونريزي غيرطبيعي از رحم باشيد.
اگر در طول درمان موارد زير رخ دهند: ـ خونريزي بيش از حد شود (نوار بهداشتي يا تامپون را بيش از يك بار در ساعت پركند). ـ نشانههاي عفونت مثل تب، احساس ناخوشي كلي، سردرد، گيجي يا درد عضلاني ايجاد گردند.
اگر شما دچار علايم جديد و غير قابل توجيه شدهايد. داروهاي مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبي ايجاد كنند