خار پاشنه پا

Heel spur


شرح بيماري
خار پاشنه پا عبارت است از به وجود آمدن يك زايده استخواني در پاشنه پا كه باعث درد و مشكل در راه رفتن ميشود.
علايم شايع
گاهي علامتي ندارد.
درد در كف پاشنه پا به صورت خود به خودي يا در اثر فشار آوردن
علل
وارد آمدن استرس يا آسيب به بافت پاشنه پا، كه منجر به التهاب و استخواني شدن رباطهاي كف پا ميشود.
عوامل افزايش دهنده خطر
دويدن. اين حالت كمتر در اثر راه رفتن زياد به وجود ميآيد.
ايستادن به مدت طولاني
چاقي
پيشگيري
از انجام فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هايي كه باعث وارد آمدن فشار مداوم به پا ميشوند، خودداري كنيد.
كفشي بپوشيد كه در قسمت پاشنه يك بالشتك پلاستيكي يا نمدي داشته باشد.
عواقب مورد انتظار
معمولاً با درمان محافظهكارانه قابل معالجه است. اگر درمان محافظهكارانه موفقيتآميز نبود، خار پاشنه را غالباً ميتوان با جراحي معالجه كرد.
عوارض احتمالي
به وجود آمدن مشكلاتي در قسمت پايين كمر يا زانو به دليل لنگيدن مداوم
درمان
اصول كلي
يك كفي مناسب در كفش خود بگذاريد تا فشار روي پاشنه كم شود.
از وسيله مناسب حفظ قوس كف پا يا قالب مناسب كف پايتان استفاده كنيد.
ندرتاً جراحي براي در آوردن خار پاشنه
در مواردي كه درد حاد وجود دارد، روي ناحيه دردناك كمپرس سرد يا كيسه يخ 4-3 بار در روز هر بار به مدت 15-10 دقيقه بگذاريد.
داروها
براي برطرف كردن درد خفيف، ميتوان از داروهايي مثل استامينوفن يا آسپيرين استفاده كرد.
تزريق استروييد به درون ناحيه ملتهب براي كاهش التهاب
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
هر چقدر كه ميتوانيد روي پاشنه پا فشار نياوريد، خصوصاً در اوايل درمان
رژيم غذايي
رژيم خاصي توصيه نميشود، مگر اين كه اضافه وزن داشته باشيد. در اين صورت، بايد وزن خود را كم كنيد تا از فشار وارده به كف پا كم شود.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم خار پاشنه را داريد.
اگر عليرغم درمان، درد يا ناتواني ادامه يابد.