ترومبوز آمبولي شرياني

thrombosis and embolus arterial

شرح بيماري
ترومبوز آمبولي شرياني عبارت است از تشكيل لخته خوني در يك شريان (ترومبوز) كه ممكن است به اعضاي دور دست برود (آمبولي). شريانهاي بزرگ يا كوچك را در هر نقطه از بدن، به ويژه شريانهاي گردن يا شريانهايي كه به مغز، روده، اندامهاي فوقاني يا كليه ميروند، درگير ميكند.
علايم شايع
بسته به مكان استقرار آمبولي، موارد زير رخ ميدهند:
مغز: كوري موقت، مشكل در تكلم، فلج نسبي، كاهش شنوايي، سردرد و گيجي
اندامها: درد در اندام فوقاني يا ساق بعد از ورزش (با استراحت فروكش ميكند)؛ ضعف، كرختي، سوزن سوزن شدن و احساس سوزش؛ ضعف يا فقدان نبض بعد از محل انسداد جريان خون. اين علام با استراحت فروكش ميكنند.
روده: درد شكمي، تهوع، استفراغ و شوك
علل
لختهها ممكن است در هر بيماري كه به پوشش يكنواخت قلب يا رگ خوني آسيب بزند، تشكيل شوند. با رشد لخته، قسمتهاي كوچك يا بزرگي كنده ميشوند و با جريان خون به مغز، شكم، اندامها يا ساير قسمتها ميروند. بيماريهايي كه به پوشش عروقي خوني آسيب ميزنند، عبارتند از:
آترواسكلروز (تصلب شرايين)
آسيب به يك رگ خوني در اثر سانحه يا جراحي
بيماري دريچهاي قلب
حمله گرما
فيبريلاسيون دهليزي (نوعي ضربان نامنظم قلب)
عوامل تشديد كننده بيماري
سن بالاي 60 سال
سيگار كشيدن
فشارخون بالا
ديابت شيرين
سابقه حملات ايسكميكگذرا
پيشگيري
در صورت ابتلا به فشارخون بالا يا ديابت شيرين، براي كنترل بيماري، به برنامه درمان خود پايبند باشيد.
براي ممانعت از تشكيل لختههاي خوني، به مدت كوتاهي پس از آسيب يا جراحي، داروهاي ضد انعقاد مصرف كنيد.
براي سالم نگه داشتن عروق خوني، مرتب ورزش كنيد.
عواقب مورد انتظار
به اعضاي آسيب ديده، اندازه رگ خوني آسيب ديده و اندازه آمبولي بستگي دارد. لختههاي موجود در اندامها را ميتوان با جراحي برداشت و باعث تسكين علايم شد. لختههايي كه به مغز، كليه و رودهها ميروند، ممكن است قبل از اين كه بتوان آنها را برداشت، باعث مرگ يا ناتواني دايمي گردند.
عوارض احتمالي
مرگ بافت يا آسيب شديد به سلولهايي كه در اثر يك لخته از اكسيژن محروم شدهاند.
درمان
اصول كلي
آزمونهاي تشخيصي ميتوانند شامل ونوگرافي يا آرتريوگرافي (راديوگرافي خوني پس از تزريق ماده حاجب) باشند.
درمان زودهنگام، ضروري و معمولاً نيازمند جراحي (آمبولكتومي) است.
جراحي براي ترميم يا جايگزيني عروق خوني آسيبديده يا براي برداشتن يك لخته به وسيله مكش يا بايپس
داروها
ضد انعقادها براي رقيق كردن خون و كاهش احتمال ايجاد آمبولي
گشادكنندههاي عروقي براي اتساع عروق خوني
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
تا برقراري مجدد جريان خون به وسيله جراحي يا درمانهاي ديگر، استراحت كامل الزامي است.
رژيم غذايي
در طول بهبودي رژيم غذايي خاصي ندارد. البته آترواسكلروز و ديابت نيازمند كنترل رژيم غذايي هستند.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم ترومبوز يا آمبولي شرياني را داشته باشيد. اين يك اورژانس است! فوراً از پزشك كمك بخواهيد.
اگر علايم بعد از جراحي عود كنند.
اگر دچار علايم جديد و غير قابل توجيه شدهايد. داروهاي مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبي ايجاد كنند.