بيماري ناشي از كاهش ناگهاني فشار

decompression sickness
اطلاعات اوليه
توضيح كلي
بيماري ناشي از كاهش ناگهاني فشار عبارت است از يك وضعيت همراه با درد و گاهي تهديدكننده زندگي كه در آن حبابهاي كوچك گاز در خون تشكيل ميشود و دليل آن كاهش ناگهاني در فشار محيط است.
علايم شايع
بلافاصله يا تا 24 ساعت پس از تغيير ناگهاني فشار علايم زير ممكن است ظاهر شوند:
درد مفصلي خفيف تا شديد، به خصوص در شانهها، آرنجها، و مفاصل ران و زانو
درد قفسه سينه؛ تنگي نفس؛ احساس سوزش در جناغ سينه
حالت خفگي (مشكل شديد تنفسي در غواصان و كسان ديگري كه بسيار سريعتر از آنچه كه بايد، از يك محيط با فشار بالا به محيط با فشار طبيعي هوا ميروند. در اين حالت، حبابهاي نيتروژن در جريان خون به وجود ميآيند و خونرساني به اعضاي حياتي را مختل ميكنند، كه گاهي منجر به آسيب شديد يا مرگ ميشود).
سرفه
ضعف، از دست دادن حس طبيعي، فلج، از دست دادن هوشياري، و ندرتاً اغماء
ناتواني در صحبت كردن، نابينايي، يا ناشنوايي
درد شكمي
مشكل در ادار كردن
علل
تشكيل حبابهاي نيتروژن در خون. نيتروژن يكي از اجزاي طبيعي خون است. اگر فشار اطراف بدن به سرعت كاهش يابد مثلاً به هنگام روي آب آمدن سريع پس از غواصي، يا صعود سريع در هواپيمايي كه فشار آن تنظيم نشود، نيتروژن كه در حالت عادي در خون حل شده است به حبابهايي تبديل ميشود كه رگهاي خوني را مسدود ميكنند و باعث توقف رسيدن مواد غذايي و اكسيژن به سلولهاي بدن شوند.
عوامل افزايشدهنده خطر
غواصي جهت مقاصد تجاري يا تفريحي. تكرار غواصي در يك روز خطر را افزايش ميدهد.
بعضي از انواع هواپيماهاي با عملكرد بالا
كاركردن در اطاقهاي فشار
پيشگيري
پيش از انجام غواصي، از افراد حرفهاي راهنمايي بگيريد.
اگر وضعيت سلامت عمومي شما مناسب نيست، غواصي نكنيد. اگر چاق هستيد با سابقه يكي از بيماريهاي زير را داريد، خطر غواصي براي شما زياد است:
ـ بيماريهاي ريوي، مثل آسم
ـ جمع شدن خود به خودي هوا دور ريه
ـ بيماري قلبي
ـ سينوزيت مزمن
ـ بيثباتي عاطفي
ـ الكليسم
در موقعيتهايي كه ذكر شد، بايد فشار محيط اطراف به آهستگي و به طور تدريجي به فشار طبيعي تبديل شود.
عواقب مورد انتظار
در بيماراني كه سريعاً درمان ميشوند، نتيجه فوقالعاده است؛ در ساير موارد، نتيجه بستگي به مدت و شدت علايم قبل از شروع درمان دارد.
عوارض احتمالي
آسيب دايمي به مغز
تخريب دايمي استخوان در اثر نرسيدن خون به حد كافي
درمان
اصول كلي
خود درماني در مورد اين وضعيت غير ممكن است. اگر شما به فردي برخورد كرديد كه علايم بيماري ناشي از كاهش ناگهاني فشار را دارد، سريعاً به اورژانس خبر دهيد.
بستري كردن بيمار در يك اتاق مخصوص جهت كاهش تنظيم شده فشار، براي اين كه بتوان حبابهاي نيتروژن را وادار به حل شدن در خون كرد.
درمان زماني به بهترين نحو انجام ميپذيرد كه زود انجام شود؛ البته بعضي از بيماران ممكن است حتي 9-6 روز پس از اين واقعه نيز از درمان سود ببرند. ارجاع بيمار اهميت حياتي دارد حتي اگر علايم بهبود يافته باشند، زيرا در 25% بيماران، علايم دوباره باز ميگردند.
داروها
معمولاً دارو براي اين بيماري لازم نيست. داروي ضددرد نخوريد، زيرا ممكن است وضعيت تنفسي را بدتر كند.
فعاليت
پس از درمان، با رو به بهبود گذاشتن علايم كارهاي عادي خود را از سر گيريد.
رژيم غذايي
رژيم خاصي توصيه نميشود.
در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد
اگر شما علايم بيماري ناشي از كاهش ناگهاني فشار را عرض 24 ساعت پس از غواصي يا صعود سريع با هواپيما بدون تنظيم فشار، پيدا كردهايد