بيماري ناشي از تابش اشعه

شرح بيماري
بيماري ناشي از تابش اشعه عوارض جانبي همراه اشعهدرماني جهت سرطانها يا آثار متعاقب قرار گرفتن اتفاقي در معرض تابش اشعه.
علايم شايع
علايم زير بسته به مقدار اشعه تابيده شده و محل اثر اشعه بسيار متغير و اغلب موقتي است:
تهوع، استفراغ و اسهال.
سردرد
خستگي وكوتاهي نفس
تندي ضربان قلب
عفونت قارچي دهان خشكي دهان و از دست رفتن حس چشايي
دشواري بلع
تشديد بيماريهاي دندان يا لثه
ريزش مو؛ سرفه خشك
التهاب قلب همراه درد قفسه سينه
سوختگي، التهاب يا ايجاد جوشگاه بر روي پوست
تيرگي دايمي پوست
نقاط خونريزي زير پوستي در هر جاي بدن
كمخوني؛ ناتواني جنسي
علل
آسيب دستگاه ايمني و بافتهاي سالم ناشي از اشعه.
عوامل افزايش دهنده خطر
در مورد اشعهدرماني:
تغذيه نامطلوب
بيماريهاي تضعيف كننده مقاومت بدن
پيشگيري
قبل از اشعهدرماني ناحيه سر و گردن ارزيابي كلي دهان و دندان جهت شناسايي بيماريهاي احتمالي دندان و لثه ضروري است.
استفاده از رژيم غذايي مناسب قبل از اشعهدرماني تا در هنگام اشعهدرماني وضعيت تغذيهاي در حد مطلوب باشد.
اگر كار شما در نزديك محل اشعهتابي است، نكات ايمني را فرا گرفته و رعايت كنيد.
عواقب مورد انتظار
در موارد اشعهدرماني، بيشتر آثار جانبي يا عوارض همراه آن، پس از قطع اشعهدرماني به تدريج برطرف ميگردند.
در موارد قرارگيري اتفاقي در معرض اشعهتابي اگر اشعهتابي آن قدر شديد نباشد كه منجر به مرگ فوري گردد، عوارض آن ممكن است سالها باقي بماند.
عوارض احتمالي
استعداد ابتلا به عفونتها در اثر كاهش مقاومت بدن
عقيمي يا نقايص توليد مثلي ممكن است رخ دهد.
افزايش استعداد ابتلا به سرطانها به خصوص سرطانهاي مغز استخوان يا لوسمي
در موارد اشعهدرماني، ساير عوارض بستگي به ناحيه تحت اشعهتابي دارد. با پيدايش تجهيزات اشعهتابي مدرن احتمال عوارض وخيم بسيار كم شده است.
درمان
اصول كلي
- بررسيهاي تشخيصي ممكن است شامل آزمايش هموگلوبين، شمارش پلاكتها و گلبولهاي سفيد خون، راديوگرافي ناحيه تحت اشعهدرماني و شناسايي و اندازهگيري ميزان تماس با اشعهها باشد.
- اهداف درماني عبارتند از كنترل علايم و پيشگيري از عفونتها
- در طي اشعهدرماني، كاركنان پزشكي را دائماً از حال عمومي خود مطلع سازيد. گاهي ممكن است درمان جهت بهتر شدن حال عمومي شما تعديل شده يا به طور موقت قطع گردد.
- چنانچه دچار ريزش مو شديد، تا رويش مجدد موها از كلاهگيس استفاده كنيد.
- پس از اشعهدرماني تا زماني كه اجازه بچهدار شدن از سوي پزشك صادر نشده است از روشهاي ضدبارداري مؤثر جهت جلوگيري از بارداري استفاده كنيد.
- رواندرماني يا مشاوره با متخصص مربوطه جهت كاهش استرس اشعهدرماني ممكن است سودمند باشد.
- پيوند مغز استخوان در موارد مواجهه شديد با اشعهها ممكن است توصيه گردد.
داروها
داروهاي ضد تهوع
مسكنها
تزريق خون جهت كمخوني
آنتيبيوتيكها جهت مقابله با عفونتها
داروهاي ضد اسهال
داروهاي خوابآور در صورت بروز مشكلات خواب
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
تا حدي كه توان جسمي شما اجازه ميدهد به فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي طبيعي خود ادامه دهيد. در ين فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري ها به طور مكرر استراحت كنيد.
رژيم غذايي
از يك رژيم غذايي متعادل استفاده كنيد. اگر مشكل بلع داشته باشيد ممكن است به طور موقت لازم باشد تا از رژيم مايعات يا غذاهاي نرم شده توسط مخلوطكن استفاده نماييد. تغذيه وريدي يا استفاده از يك لوله معده كوچك جهت تغذيه، نيز روشهاي ديگري هستند كه ميتوان از آنها تا برقراري مجدد تغذيه طبيعي سود جست.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان به طور اتفاقي در معرض تابش اشعه قرار گرفته باشيد.
- اگر احساس ناخوشي در طي اشعهدرماني به خصوص اگرعلايم غير منتظره وجود داشته باشد.
- بروز علايم عفونت، نظير تب و لرز، درد عضلاني، سردرد و منگي در طي اشعهدرماني يا پس از آن يا پس از قرارگيري اتفاقي در معرض اشعهتابي.
- اگر دچار علايم جديد و غيرقابل توجيه شده ايد. داروهاي تجويزي ممكن است با عوارض جانبي همراه باشند.