سحابی گل سرخ

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

آیا هیچ نام دیگری می توانست برازنده این سحابی باشد ؟

این نام دل انگیز برای سحابی NGC 2237 گل مانند ، مناسب به نظرمی آید.

داخل این سحابی یک خوشه باز از ستارگان جوان قرار دارد که سحابی NGC 2244 را تشکیل می دهند. این ستارگان چهار میلیون سال قبل از ماده ای سحابی تشکیل شده اند و بادهای ستاره ای آنها حفره ای را در مرکز سحابی نشان می دهد ، که با لایه ای از ستاره و گاز داغ آن را جدا کرده است.نور ماورا بنفش از ستارگان این خوشه پرحرارت باعث می شود که سحابی دورادور آن بدرخشد.

سحابی گل رز هر 100سال یکبار گسترش می یابد و 5000 سال نوری با ما فاصله دارد. و می توان با تلسکوپ کوچکی که به طرف صورت فلکی تکشاخ نشانه رفته است ، آن را دید.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]