ماهواره اي در مردابسحابی مرداب یا همان M8 یکی از زیباترین اجرام در آسمان شب است. این ابر بزرگ شامل مقادیر زیادی ماده میان ستاره ای از جمله هیدروژن است که سبب می شوند ستارگان جدید به وجود آیند، در حقیقت این جرم زادگاهی برای ستارگان به شمار می رود. این سحابی نشری با قدر 6 در صورت فلکی قوس می درخشد. همدم این سحابی زیبا خوشه ای باز با نام NGC6530 است که آن را در پایین تصویر مشاهده می کنید. همچنین در بالای سحابی ردی از یک ماهواره زمینی ثبت شده است. ستارگان داغ در این سحابی سبب می شوند تا گاز هیدروژن یونیده و در نهایت برانگیخته شود، حاصل این برانگیختگی رنگ سرخی است که در تصویر به وضوح مشاهده می شود.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]