* كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

موارد آتي در خصوص وكالت را به آگاهي مي رساند :
الف ـ موارد آتي ، بر مبناي حقايق علمي و فني ، امروزه مسلم و مفروع عنه تلقي مي شود :
۱ ـ دخالت در امور حقوقي ـ اعم از مدني و كيفري ـ كاري كاملا تخصصي و محتاج آموزش و ممارست است .
۲ ـ امر دفاع در دادگاه ، مطلبي فوق تخصصي و مباشرت در آن مستلزم استفاده از تعليمات خاص و آموزش هاي ويژه است و فارغ التحصيل رشته حقوق بودن بالملازمه به مفهوم داشتن صلاحيت و آمادگي دفاع نيست .
۳ ـ چون هر جريان حقوقي مطروح در دادگاه ـ به ويژه در امور كيفري ـ ناچار ، به نوعي ، به حاكميت اتكاء و با آن ارتباط دارد ، مباشر امر دفاع ـ اگر اين مقوله به طور جدي و واقعي مطرح و حفظ حق دفاع مردم داراي موضعيت باشد ـ نبايد به هيچ وجه وابسته به حاكميت باشد . زيرا در لحظات حساس و گلوگاه هاي خطرناك پرونده ، از حركت بازخواهد ماند .
۴ ـ اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حق استفاده از وكيل را براي همه مردم ايران در همه دادگاه ها برقرار كرده است .

توصيه اكيد اين است كه پيش از عقد هر قرارداد و هنگام فسخ قراردادها و قبل از هركاري كه جنبه مالي دارد يا ايجاد تعهد مي كند با وكلاي مستقل دادگستري مشورت نمائيم .

كساني كه قادر به پرداخت حق المشاوره نيستند يا حق الوكاله نمي توانند پرداخت كنند بامراجعه به اداره معاضدت قضايي كانون هاي وكلاي دادگستري كشور ، از مشاوره رايگان و خدمات وكيل معاضدتي برخوردار خواهند شد به هرحال طرح دعوي يا شكايت يا پاسخگويي به آنها بدون مشورت باوكيل يكي از خطرناكترين كارهايي است كه ممكن است از انسان سر بزند .


كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر ايران عبارتند از :

۱ ـ كانون وكلاي دادگستري مركز
نشاني : تهران ـ ابتداي خيابان زاگرس ـ پلاك ۳ ـ ساختمان كانون وكلا
تلفن : ۹ ـ ۸۸۸۷۱۶۷ و ۸۷۸۹۹۷۲ فاكس : ۸۷۷۱۳۴۰

۲ ـ كانون وكلاي آذربايجان شرقي و اردبيل
نشاني : تبريز ـ اول خيابان ارتش جنوبي ـ ساختمان كانون وكلا ـ كد پستي ۵۱۳۷۷
تلفن : ۵۵۵۴۵۷۳ ـ ۰۴۱۱ فاكس : ۵۵۶۰۰۲۵ ـ ۰۴۱۱ - ۵۵۳۰۷۳۱

۳ ـ كانون وكلاي آذربايجان غربي و كردستان
نشاني : اروميه ـ سه راه آيت اله كاشاني ـ روبروي بيمارستان كوثر ـ كوچه ساسان
تلفن : ۲۲۳۵۵۸۱ ـ ۰۴۴۱ فاكس : ۲۲۲۳۶۱ ـ ۰۴۴۱

۴ ـ كانون وكلاي مازندران و گلستان
نشاني : ساري ـ خيابان آيت الله كاشاني ( قارن ) ـ كوچه دهم ـ كوچه شهيد قيومي
تلفن : ۲۲۲۲۴۹۶ و ۲۲۱۲۸۲ ۲ ـ ۰۱۵۱ فاكس : ۲۲۲۶۳۵۴

۵ ـ كانون وكلاي اصفهان ، مركزي و چهارمحال و بختياري
نشاني : اصفهان ـ چهارباغ عباسي ـ اول خيابان پارس ( كوالالامپور )
تلفن : ۲۲۱۷۲۰۰ ـ ۰۳۱۱ فاكس : ۲۲۰۴۷۴۶ ـ ۰۳۱۱

۶ ـ كانون وكلاي گيلان
نشاني : رشت ـ چهارراه پورسينا ـ ساختمان ۸۱۶
تلفن : ۳۲۲۹۲۱۹ ـ ۰۱۳۱

۷ ـ كانون وكلاي شيراز ، بوشهر ، كهكلويه و بويراحمد
نشاني : شيراز ـ خيابان پيروزي ( نمازي سابق )
تلفن : ۶۲۷۱۱۴۹ ـ ۰۷۱۱ فاكس : ۶۲۷۲۵۸۰ ـ ۰۷۱۱

۸ ـ كانون وكلاي خراسان
نشاني : مشهد ـ بلوار شهيد مدرس ـ ساختمان خاتم ـ طبقه هفتم
تلفن : ۲۲۵۳۱۴۱ و ۲۲۱۶۰۴۶ ـ ۰۵۱۱ فاكس : ۲۲۱۳۵۳۹ ـ ۰۵۱۱

۹ ـ كانون وكلاي قزوين و زنجان
نشاني : قزوين ـ خيابان خيام جنوبي ـ ساختمان شماره ۲۳
تلفن : ۲۲۲۰۲۸۵ و ۲۲۲۵۵۰۷ فاكس : ۲۲۳۶۴۸۴

۱۰ ـ كانون وكلاي كرمانشاه و همدان
نشاني : كرمانشاه ـ ساختمان دادگستري ـ طبقه سوم
تلفن : ۹ ـ ۸۲۲۰۸۵۵ داخلي ۲۴۷ فاكس : ۸۲۳۱۳۹۳

۱۱ ـ كانون وكلاي خوزستان و لرستان
نشاني : اهواز ـ كيانپارس ـ بين فلكه دوم و سوم ـ خيابان اسفند غربي پلاك ۵۶
تلفن : ۳۳۶۶۹۹۵ فاكس : ۳۳۶۰۶۱۵