نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: ديوان عالي كشور

 1. #1
  کاربرسایت MR HAMID آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۱۱-۰۲
  نوشته ها
  156
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 4 در 4 پست

  ديوان عالي كشور

  * ديوان عالي كشور

  ديوان عالي كشور
  عالي ترين مرجع قضائي قوه قضائيه بوده و اكثريت شعب آن در تهران ميدان ارك كاخ دادگستري مستقر ميباشد .

  بعضي از شعب ديوان در شهر قم و مشهد مستقر ميباشد .
  ديوان عالي كشور در حال حاضر داراي ۴۲ شعبه مي باشد .

  نشاني : تهران ـ خ ارگ ـ كاخ دادگستري تلفن : ۳۸۵۸۱

  * ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم در ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليت هايي كه طبق قانون به آن محول مي شود براساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل مي گردد . ( اصل ۱۶۱ ق . ا )

  * ديوان عالي كشور در تهران تشكيل مي گردد اما چنانچه رئيس قوه قضائيه مصلحت بداندمي تواند در شهرستان ديگري نيز تشكيل دهد .

  * وظيفه اصلي ديوان نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم است . اين وظيفه از طريق نقض و ابرام آراء صادره از محاكم انجام و اعمال مي گردد . اين نظارت از طريق رسيدگي فرجامي در امول حقوقي و ( تجديدنظر شكلي و قانوني در امور كيفري ) نسبت به آراء قابل فرجام و فرجام خواسته ( قابل تجديدنظر و تجديدنظر خواسته ) صادره از محاكم عمومي ، تجديدنظر استان ، انقلاب و نظامي ، در مواردي كه ديوان عالي كشور صالح است ، اعمال مي شود . ( دكتر عبداله شمس ، آئين دادرسي مدني جلد اول ) .

  * به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي ، هيات عمومي ديوان عالي كشور ، با تركيب كامل ، ( حداقل سه چهارم روسا . مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ) ، به رياست رئيس ديوان يامعاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او ، تشكيل ، و اقدام به صدور راي وحدت رويه مي نمايد كه اين راي ، در صورتي كه > مطابق < شرع باشد براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است ( ماده ۲۷۰ ق . ا . د . ك ) .

  * درخواست اعاده دادرسي در امور جزائي ، كه در موارد هفت گانه مذكور در ماده ۲۷۲ ق . آ . د . ك امكان پذير است مي بايست به ديوان عالي كشور تسليم گردد . ( ماده ۲۷۴ ق . آ . د . ك ) .

  * چنانچه بين دادگاه هاي دو حوزه قضايي از دو استان در رسيدگي به امري اختلاف درصلاحيت محقق شود . ديوان با تشخيص مرجع صالح ، حل اختلاف نموده و پرونده را به مرجع صالح ارجاع مي نمايد . ( تبصره ماده ۲۷ ق . آ . د . ك ) .

  * چنانچه بين دادگاه هاي عمومي ، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت اختلاف محقق شود ونيز در مواردي كه دادگاه ها ، اعم از عمومي ، نظامي و انقلاب به صلاحيت > مراجع غيرقضايي <از خود نفي صلاحيت نمايد > يا خود را صالح بداند < ، پرونده براي حل اختلاف در صلاحيت ويا تعيين مرجع صالح به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد .

  * در صورتي كه اقامت متهمين در حوزه دادگاه ديگري غير از دادگاه صالح باشد يا دوربودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح به نحوي باشد كه دادگاه حوزه ديگر به علت نزديك بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسيدگي نمايد و علاوه بر اين به منظور حفظ نظم و امنيت ، هرگاه رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور تشخيص دهد ، پس از موافقت ديوان عالي كشورپرونده به مرجع قضايي ديگر احاله خواهد شد در اين صورت ، احاله پرونده از حوزه اي به حوزه ديگر يك استان به درخواست رئيس حوزه مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظرهمان استان و از حوزه يك استان به استان ديگر به درخواست رئيس حوزه قضايي و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي گيرد . ( مواد ۶۲ ، ۶۳ ، ۶۴ ق . آ . د . ك ) .

 2. #2
  کاربرسایت MR HAMID آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۱۱-۰۲
  نوشته ها
  156
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 4 در 4 پست

  پاسخ : ديوان عالي كشور

  * شعب تشخيص ديوان عالي كشور

  * در مورد آراي قطعي ، جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر است نمي توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينكه راي ، خلاف بين قانون يا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست محكوم عليه ( چه در امور مدني و چه در امور كيفري ) ويا دادستان ( در امور كيفري ) ممكن است مورد تجديدنظر واقع شود . ( قسمتي از ماده ۱۸ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا )

  * درخواست تجديدنظر نسبت به آراء قطعي مذكور در اين ماده اعم از اينكه راي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي قطعي شده باشد يا قانونا قطعي باشد و يا از مرجع تجديدنظر صادر گرديده باشد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي به شعبه ياشعبي از ديوان عالي كشور كه > شعبه تشخيص < ناميده مي شود تقديم گردد . شعبه تشخيص ازپنج نفر از قضات ديوان مذكور به انتخاب رئيس قوه قضائيه تشكيل مي شود .

  در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد ، راي را نقص و راي مقتضي صادر مي نمايد . چنانچه وجود خلاف بين را احراز نمايد ، راي را نقص و راي مقتضي صادر مي نمايد . چنانچه وجود خلاف بين را احراز نكند ، قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي را صادر خواهد نمود . تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غيرقابل اعتراض مي باشد . مگر آن كه رئيس قوه قضائيه درهر زماني و به هر طريقي راي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد كه در اين صورت جهت رسيدگي ، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد ( تبصره ۲ ماده ۱۸ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا ) . در خصوص قسمت اخيراين تبصره به توضيحات اداره كل نظارت و پيگيري قوه قضائيه مراجعه شود .

  * در مواردي كه برحسب قانون ديوان عالي كشور بايد اعاده دادرسي را تجويز كند ، اين امر باشعبه تشخيص مذكور در تبصره ۲ اين ماده خواهد بود .

  * محل استقرار شعب تشخيص در محل ديوان عالي كشور مي باشد .

  شعب تشخيص متشكله در حال حاضر به ترتيب ذيل مي باشد :

  شعبه اول تشخيص ( حقوقي )

  رئيس : آقاي حسين ذهتابيان
  عضو معاون : آقاي انتظاري
  مستشاران : آقاي يداله آزموده ، آقاي علي ملايري ، آقاي سيدجليل نجفي

  شعبه دوم تشخيص ( كيفري )

  رئيس : آقاي حسن سليمي
  عضو معاون : آقايان شاملو ، لشگري و درويش
  مستشاران : آقاي علي اكبر عابدي ، آقاي سيروس كيقبادي

  شعبه سوم تشخيص ( كيفري )

  رئيس : آقاي امير خان سپهوند
  عضو معاون : آقاي سيد ابوالفضل ملكي
  مستشاران : آقاي حشمت الله نظري ، آقاي حميد عليزاده ، آقاي محمد مطوف ، آقاي سعيد جنتي

  شعبه چهارم تشخيص ( حقوقي )

  رئيس : آقاي حسن فاخري
  عضو معاون : آقاي مهدي رفيع زاده
  مستشاران : آقاي سادات اخوي ، علي كريم پور ، آقاي محمد ازگلي

  شعبه پنجم تشخيص ( كيفري )

  عضو معاون : آقاي احمد بشرويه ، آقاي قاسم چنگيزي ، آقاي هادي ولوي ، آقاي علي اصغر باغاني
  مستشاران : آقاي مفيد موحد رئيس

  شعبه ششم تشخيص ( حقوقي )

  رئيس : آقاي ضياء الدين الوالمعالي
  عضو معاون : آقاي عبدالعلي ناصح
  مستشاران : آقاي نهمت اله ميرزا صادقيه ، آقاي علي ايرواني ، آقاي مير حسين عابديان

  شعبه هفتم تشخيص ( كيفري )

  رئيس : آقاي محمد حسن آموزگار
  عضو معاون : آقايان صاحب زماني و صابري
  مستشاران : آقاي سيد عباس بلادي ، آقاي علي اقبالي ، آقاي

  شعبه هشتم تشخيص ( حقوقي )

  رئيس : آقاي محمد حسين ايماني
  عضو معاون : آقايان فرهمندنيا و تركستاني
  مستشاران : آقاي جواد اسلامي

  شعبه نهم تشخيص ( حقوقي )

  رئيس : آقاي سيد مهدي بهبهاني نيا
  عضو معاون : آقاي اسد داروچي داريان
  مستشاران : آقاي عبداله رحمان معراجي ، آقاي علي بلادي مقدم ، آقاي غلامعلي سيف

  بالا
  فهرست اصلي


  * ـ اداره كل نظارت و پي گيري قوه قضاييه

  مدير نهاد قوه قضاييه :
  آقاي محمود شيرج

  مديركل نظارت و پي گيري :
  آقاي نصيري سوادكوهي

  قائم مقام نظارت و پي گيري :
  آقاي محسن مشهدي

  معاون قضايي :
  آقاي سيدمحمد حجازيان

  نشاني :
  تهران : خ وليعصر ـ روبروي حوزه انتظامي جامي ( ۱۲۹ ) ـ نبش خيابان پاستور ـ ساختمان دبيرخانه ـ طبقه سوم تلفن : ۷۲ ـ ۶۴۰۵۱۷۰

  * به استناد ماده ۲ قانون حدود اختيارات رياست قوه قضائيه و قسمت اخير تبصره ۲قانون . ا . ق . ت . د . ع . ا ، يكي از وظايف اين اداره رسيدگي به آراء قطعي محاكم به درخواست محكوم عليه مي باشد .

  * در اين اداره حدود ۱۰ نفر به عنوان بازرس قضايي به پرونده هاي مطروحه رسيدگي و پس از بررسي مبادرت به انشاء گزارش به ارجاع كننده درخواست مي نمايند . ارجاع كننده ممكن است رئيس قوه قضائيه ، و يا معاون اول باشد .

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. ديوار گرگان كهنتر از ديوار چين
  توسط HAMIDREZA در انجمن تاریخ ایران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۰۳ فروردین ۸۷, ۱۰:۴۰
 2. بيماري ديورتيكولي ديورتيكولوز
  توسط M.MEDICAL در انجمن پزشکی تخصصی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۲۵ آبان ۸۶, ۱۱:۵۴
 3. عشق و ديوانگی
  توسط M.MEDICAL در انجمن داستان و فیلمنامه و ...
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۰۳ آبان ۸۶, ۱۸:۲۱
 4. ديوان حافظ
  توسط Unknown در انجمن نرم افزارهايJAVAو PALM وPDA
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۱۷ شهریور ۸۶, ۱۲:۰۶
 5. اولين همانندسازى حيوانات
  توسط Unknown در انجمن جانوران و حیوانات
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۱۹ تیر ۸۶, ۱۷:۴۸

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •