* ساختار تشكيلات قوه قضائيه

به گزارش روزنامه مآوي ، مورخ چهار شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۸۳ ، ساختار تشكيلاتي جديد قوه قضائيه كه در تاريخ ۵/۵/۱۳۸۳ به تاييد و امضاي آيت الله شاهرودي ، رئيس قوه قضائيه رسيده است ، جهت آگاهي درج ميشود .

در اجراي ساختار جديد و حسب احكام صادره از ناحيه رياست محترم قوه قضائيه ، حجت الاسلام و المسلمين آقاي رئيسي به سمت معاون اول ، آقاي ايزدي پناه به عنوان مسئول حوزه رياست ، آقاي سهراب بيگ به عنوان معاون اجرايي و آقاي دكتر جمشيدي به عنوان معاون حقوقي و توسعه قضائي انتخاب شده اند .

قوه قضائيه به صورت كلي شامل - ۳ بخش كلان - تشكيلات قضايي ، سازمانهاي تابعه قوه قضائيه و وزارت دادگستري مي باشد .
سازمانهاي تابعه قوه قضائيه
شامل سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور ، سازمان بازرسي كل كشور ، سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و ترتبيتي ، سازمان پزشكي قانوني ، سازمان قضائي نيروهاي مسلح ، روزنامه رسمي ، دانشكده علوم قضائي و خدمات اداري است .
در تشكيلات جديد ۱۱ معاونت در ۴ معاونت ادغام شده اند :

الف ) معاون اول قوه قضائيه
اين معاونت شامل كميسيون نقل و انتقالات قضات ، دفتر اصل ۱۴۲ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اداره كل امور نمايندگان قوه قضائيه در دستگاه ها ، دفتر پيگيري طرحها و برنامه ها و هماهنگي ميان دستگاه هاي مربوط مي باشد .

ب ) حوزه رياست قوه قضائيه
اين حوزه شامل ، دفتر امور بين الملل قوه قضائيه ، اداره كل دبيرخانه ، اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني ، اداره كل تشريفات ، اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي و اداره كل امور عمومي و مالي است
ج ) مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه
د ) محكمه عالي انتظامي قضات
ه ـ ) شوراي عالي سياستگذاري
و ) سخنگوي قوه قضائيه
ز ) حوزه نظارت قضائي ويژه
اين حوزه شامل اداره كل نظارت ، پيگيري و رسيدگي به شكايات مردمي ، اداره كل عفو و بخشودگي و سجل كيفري ، اداره كل مشاورت هاي قضائي و اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي مي باشد .

ك ) معاونت اجرايي
اين معاونت شامل اداره كل امور اداري و استخدامي ، اداره كل امور مالي و ذي حسابي ، اداره كل پشتيباني و خدمات اداري ، اداره كل فني و مهندسي ، اداره كل بودجه و تخصيص اعتبار ، اداره كل هماهنگي امور استان ها ، اداره كل گزينش قضات و كارمندان و اداره كل تشكيلات وبرنامه ريزي است .

ل ) معاونت حقوقي و توسعه قضائي
اين معاونت شامل اداره كل امور حقوقي و اسناد ، اداره كل تدوين لوايح و برنامه ها ، مركز مطالعات توسعه قضائي و اداره كل امور مشاوران حقوقي ، كارشناسان و مترجمان مي باشد .

م ) معاونت آموزش
اين معاونت شامل اداره كل آموزش قضات ، اداره كل آموزش كارمندان قضائي و اداره كل برنامه ريزي و تدوين متون آموزشي است .

منبع :اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران