(بيماري قلب ناشي از مشكل ريه (پرفشاري خون ريوي

Corneal abrasion and ulcer

شرح بيماري
(بيماري قلب ناشي از مشكل ريه (پرفشاري خون ريوي عبارت است از نارسايي احتقاني قلب در اثر افزايش فشار خون در ريهها. اين وضعيت عارضهاي از بيماريهايي است كه جريان خون را در ريهها آهسته يا متوقف ميكنند.
علايم شايع
مراحل اوليه:
معمولاً علامتي وجود ندارد.
مراحل بعدي:
خستگي و ضعف
تنگي نفس به هنگام فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
غش كردن مكرر
تورم پا و ساق پا در اثر تجمع مايع
بر جسته شدن رگهاي گردن
آبي شدن رنگ پوست
درد قفسه سينه
بزرگ شدن كبد و تورم شكم
علل
وجود بيماري انسدادي مزمن ريوي شديد مثل آمفيزم؛ ذاتالريه مكرر؛ برونشكتازي؛ سيليكوز؛ سرطان ريه؛ سل؛ يا بيماريهاي كلاژن.
لختههاي خوني كوچك كه از ساير نقاط بدن (معمولاً از وريدهاي عمقي پا) به ريه ميروند و رگهاي خوني ريه را مسدود ميكنند.
بيمايهاي قلبي، از جمله بيماري روماتيسمي قلب و بيماريهاي مادرزادي قلب
عوامل تشديد كننده بيماري
استراحت طولانيمدت در رختخواب به دليل هرگونه بيماري. اين مسأله باعث افزايش احتمال تشكيل لخته در خون ميشود.
سيگار كشيدن
زندگي در ارتفاعات بالا
مواجهه شغلي با مواد آسيبزا براي ريهها
مصرف برخي از داروها مثل فنفلورامين و دكسفنفلورامين
پيشگيري
سيگار نكشيد
براي هرگونه بيماري زمينهاي كه با جراحي يا درمان طبي خوب ميشود به دنبال درمان مربوط باشيد و دستورات درماني را به دقت رعايت كنيد.
عواقب مورد انتظار
اين بيماري در حال حاضر غيرقابل علاج است. بسياري از بيماران 15-10 سال پس از تشخيص زندگي ميكنند، اما به تدريج ناتواني زيادتر ميشود. البته علايم را ميتوان برطرف كرد يا تحتكنترل در آورد. به كمك پيوند ريه شايد بتوان بيمار را معالجه كرد.
تحقيقات علمي درباره علل و درمان اين بيماري ادامه دارد، بنابراين اميد ميرود كه روشهاي درماني مؤثرتري ابداع شوند و نهايتاً بتوان اين بيماري را معالجه نمود.
عوارض احتمالي
نارسايي قلبي برگشتناپذير و مرگ
درمان
اصول كلي
امكان دارد آزمايشات تشخيصي شامل موارد زير باشد: آزمايش خون، بررسي كار ريهها، و عكسبرداري از ريهها با اشعه ايكس
ممكن است به اكسيژن نياز باشد. پزشك ميتواند نوعي اكسيژني كه به شما اجازه خواهد داد تا فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي خود را حفظ نماييد را تعيين كند.
وزن خود را روزانه ثبت كنيد. هرگونه افزايش ناگهاني وزن ميتواند نشاندهنده تجمع مايع باشد.
گاهي انجام جراحي براي تصحيح مشكلات ناشي از بيماريهاي مادرزادي يا اكتسابي؛ مثلاً تعويض دريچه قلب آسيب ديده
داروها
داروهاي ادرارآور (ديورتيك) براي پيشگيري از تجمع مايع
ديژيتال براي تقويت قدرت انقباضات عضله قلب
آنتيبيوتيكها براي درمان عفونتهاي مكرر
داروهاي گشادكننده رگ براي كاهش مقاومت رگهاي خوني، تا به اين ترتيب خون بهتر جريان پيدا كند.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
تا حدي كه وضعيت جسميتان اجازه ميدهد فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري داشته باشيد، اما بيش از حد به خود فشار نياوريد. بين فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري ها استراحت داشته باشيد.
رژيم غذايي
رژيم غذايي بايد كم نمك باشد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانواده تان علايم بيماري قلبي ناشي از مشكل ريه را داريد.
اگر يكي از موارد زير هنگام درمان رخ دهد:
ـ تب بالاتر از 3/38 درجه سانتيگراد
ـ افزايش وزن به ميزان 2-5/1 كيلوگرم در عرض 2-1 روز
ـ بدتر شدن تنگي نفس
ـ بدتر شدن تورم ساق پا
ـ بروز سرفهاي كه خلط تغيير رنگ يافته يا آغشته به خون دارد.