بيماري آلزايمر

alzheimer's disease
اطلاعات اوليه
توضيح كلي
بيماري آلزايمر عبارت است از يك بيماري مغزي كه مشخصه آن رو به زوال گذاشتن تدريجي تواناييهاي ذهني است. نوع سريعاً پيشرونده آن در سنين 45-36 سالگي بروز پيدا ميكند. نوع تدريجاً پيشرونده آن كه در آن علايم به كندي حدوداً در سنين 70-65 سالگي شروع ميشود.
علايم شايع
مراحل اوليه:
فراموشي وقايع اخيراً اتفاق افتاده
دشواري فزاينده در انجام كارهاي نيازمند قوه عقلاني مثل وظايف شغلي، رسيدگي به امور مالي، يا مديريت خانه
تغييرات شخصيتي، از جمله ناتواني در كنترل هيجانات و اختلال در قضاوت مراحل بعدي:
مشكل در انجام كارهاي ساده مثل انتخاب لباس، يا انجام محاسبات ساده رياضي
ناتواني در شناسايي افراد آشنا
بيعلاقگي به بهداشت شخصي يا ظاهر فرد
مشكل در غذا خوردن
گرفتن حالت تهاجمي و انكار اينكه اصلاً مشكل وجود دارد.
از دست دادن خودداري جنسي
گم شدن در خيابان
اضطراب و بيخوابي مراحل پيشگيري:
از دست دادن كامل حافظه، كلام، و عملكرد عضلاني (از جمله كنترل ادرار و مدفوع). در اين حالت فرد نياز به مراقبت و نظارت كامل دارد.
حالت تهاجمي شديد
علل
آسيب برگشتناپذير يا از دست رفتن سلولهاي مغز به علل ناشناخته
عوامل افزايش دهنده خطر
سابقه خانوادگي بيمار آلزايمر
پيرشدن
پيشگيري
هيچگونه روش خاصي براي پيشگيري وجود ندارد.
عواقب مورد انتظار
اين بيماري در حال حاضر غيرقابل درمان است و درمان فقط براي بهبود علايم انجام ميشود. تحقيقات وسيعي در زمينه علل و درمان آن در حال انجام است، بنابراين اميد به پيدا كردن درمان قطعي آن وجود دارد.
عوارض احتمالي
كاهش مقاومت به عفونتها، به خصوص ذاتالريه و مننژيت.
حملات صرعي و كما (نادر است).
درمان
اصول كلي
اگر يكي از اعضاي خانواده دچار اين بيماري است، حالت خصومت آنها را به خود نگيريد.
محيط خانه را طوري تغيير دهيد كه فرد بيمار دچار آسيب بدني نشود.
اگر مراقبت از يكي از اعضاي خانواده كه دچار اين بيماري است را به عهده داريد، از ديگران درخواست كمك كنيد تا بتوانيد به خود استراحت دهيد. از اينكه نياز به استراحت و فراغت داريد احساس گناه نكنيد حتي اگر بيمار از اين مسأله احساس رضايت نداشته باشد.
اگر گروه حمايتي براي خانواده بيماران آلزايمر وجود دارد به آن بپيونديد و اگر وجود ندارد به ايجاد آن اهتمام ورزيد.
افراد مراقبتكننده از بيمار ميتوانند برخي از مشكلات بيمار را با اجراي بعضي كارها كاهش دهند: ـ تكرار: براي بيماراني كه مشكلي در حافظه دارند شايد يادآوري مكرر كمككننده باشد. ـ اطميناندهي: يك گفتگوي صميمانه مختصر و در عين حال قوي ميتواند بيمار مضطرب يا آشفته را آرام كند. ـ منحرف كردن ذهن بيمار: ذهن بيمار آشفته و وامانده را منحرف كنيد. قدم زدن با بيمار ميتواند در اين زمينه كمككننده باشد.
داروها
خيلي از داروهايي كه براي مشكلات ديگر مورد استفاده قرار ميگيرند ميتوانند باعث گيجي يا خوابآلودگي شوند. اين داروها را بايد حتيالامكان قطع كرد. هماكنون داروهاي زياد ديگري تحت بررسي هستند. بعضي از آنها براي كنترل علايم آشفتگي مفيد هستند.
داروهاي جديدي كه با نسخه پزشك تجويز ميشوند ممكن است پيشرفت بيماري را در بعضي از بيماران به تأخير اندازد.
فعاليت
تا حدي كه امكان دارد بيمار آلزايمري بايد فعاليت خود را حفظ كند. با پيشرفت بيماري، نهايتاً تمامي فعاليتها نياز به نظارت خواهند داشت.
رژيم غذايي
رژيم غذايي عادي. نهايتاً بيمار براي غذا خوردن به كمك نياز خواهد داشت.
در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد
اگر شما يا يكي از اعضاي خانواده تان علايم بيماري آلزايمر را داريد.
اگر علايم عفونت ظاهر شدهاند، مثل تب، لرز، درد عضلاني، يا سردرد.
اگر شما مراقبت از يك فرد آلزايمري را به عهده داريد، و از اين مسأله بيمناك هستيد كه به تدريج كنترل عاطفي خود را از دست خواهيد داد