سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد که این مرکز قصد دارد طی روزهای آینده میزان خرید نرمافزارهای متنباز را از شرکتهای تولیدکننده افزایش دهد.
کمیسیون اروپا که طی ماههای گذشته چندین بار شرکت مایکروسافت، غول نرمافزاری دنیا را محکوم کرده است، با این اقدام خود میکوشد رقابت بیشتری با آنها انجام دهد.
کمیسیون اروپا پیش از این از مایکروسافت خواسته بود تا با انتشار کدهای محرمانه خود برای تولید سیستمعامل ویندوز و مجموعه نرمافزاری Office، امکان رقابت را برای دیگر شرکتهای نرمافزاری در اروپا فراهم کند. این کمیسیون هماکنون با تاکید بیشتر برای استفاده از نرمافزارهای متنباز تلاش میکند مایکروسافت را از گردونه رقابت در اروپا بیرون کند.
"کارلو پیانا"( Carlo Piana) یکی از وکلای موسسه نرمافزارهای آزاد اروپا که در زمینه توسعه نرمافزارهای متنباز فعالیت میکند، گفت: «هماکنون فشار زیادی بر اتحادیه اروپا وجود دارد تا تمرکز خود را بر تولید نرمافزارهای متنباز افزایش دهد.»
دولت آلمان در سپتامبر گذشته اعلام کرده بود که برای استفاده از نرمافزارهای متنباز در کامپیوترهای شخصی استاندارد واحدی را تعیین میکند. علاوه بر این، دولت سنگاپور نیز از سال 2004 به استفاده از مجموعه نرمافزاری Office مایکروسافت پایان داد و سوئیس به صورت رسمی اعلام کرد که سیستمعامل لینوکس را جایگزین سیستمعامل ویندوز مایکروسافت میکند.

کد:
http://www.itiran.com/?type=news&id=9228