[align=center]
تصویر جدید هابل از NGC2371
[/align]
تصویر جدید هابل از NGC2371 نشان دهنده حبابی از گاز و غبار است که ستاره مرکزی و در حال مرگ را احاطه کرده اند. ستاره مرکزی این سحابی سیاره ای بسیار داغ است لذا غول سرخی تشکیل شده که اکنون لایه های خارجی خود را به فضا می بخشد. دمای سطحی 1333156 درجه سلسیوس است، این جرم در فاصله 4300 سال نوری از ما و در صورت فلکی دوپیکر قرار دارد.
عکس از HST


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]