بوليمي (پرخوري رواني)

bulimia

اطلاعات اوليه

توضيح كلي

بوليمي (پرخوري رواني) عبارت است از يك اختلال رواني در رابطه با غذا خوردن كه در آن بيمار از بدن خود تصوير نادرستي در ذهن دارد، مرتباً دنبال غذا است و ممكن است به ناگهان غذاي زيادي را در مدت كوتاهي بخورد، كه البته به دنبال آن بيمار خود را به استفراغ واداشته يا از مواد مسهل استفاده ميكند.

علايم شايع

حملات مكرر غذا خوردن افراطي طي مدتي كوتاه (معمولاً در كمتر از 2 ساعت)، همراه با حداقل 3 مورد از موارد زير:
ترجيح براي غذاهاي راحتالحلقوم و پركالري به هنگام حمله
غذا خوردن مخفيانه به هنگام حمله. بيماران ميدانند كه الگوي غذا خوردن آنها غيرطبيعي است، و نگران اين هستند كه قادر به متوقف كردن خوردن نباشند.
متوقف كردن حمله با وادار كردن خود به استفراغ يا استفاده از مسهلها
افسردگي و احساس گناه پس از حمله
تلاشهاي مكرر براي كاهش وزن با رژيمهاي غذايي بسيار شديد، وادار كردن خود به استفراغ و استفاده از مسهلها يا ديورتيكها
نوسانات مكرر وزن به مقدار بيش از 5/4 كيلوگرم كه به علت رژيم گرفتن و غذا خوردن افراطي پشت سر هم، رخ ميدهد.
عدم وجود بيماري جسماني زمينهساز

علل

ناشناخته است؛ عقيده بر اين است كه عمدتاً از مشكلات عاطفي ناشي ميشود.

عوامل افزايشدهنده خطر

محيط خانوادگي خشك، وسواس در انجام كارها، و كمالطلب
بياشتهايي رواني
افسردگي
استرس، از جمله هرگونه تغيير در شيوه زندگي، مثلاً اسبابكشي يا رفتن به يك مدرسه جديد، يا شروع يك كار جديد
اختلالات شخصيتي
مشغوليت ذهني در رابطه با جذاب بودن از نظر فرم بدن
در مانكنها، كساني كه در كانون توجه هستند، يا ورزشكاران (بهخصوص ژيمناستها)

پيشگيري

فرد بايد تشويق شود تا ديدگاهي منطقي در رابطه با وزن داشته باشد.
عزت نفس بايد افزايش يابد.
از استرس و انتظارات بلندپروازانه بيمورد از خود بايد خودداري شود.

عواقب مورد انتظار

سرنوشت بيمار متغير است؛ بيماران ميتوانند با مشاوره، رواندرماني، بازخورد زيستي و رواندرماني گروهي، ياد بگيرند كه چگونه رفتار غيرطبيعي مشاهده شده در اين بيماري را كنترل كنند.

عوارض احتمالي

عدم تعادل مايعات و الكتروليتها در نتيجه استفراغ مكرر؛ بيماري دندان به علت تماس با اسيد معده در نتيجه استفراغ مكرر؛ پارگي معده (ندرتاً)؛ سوءتغذيه
بدون درمان، عوارض ممكن است مرگبار باشند.
عود بيماري

درمان

اصول كلي

هدف از درمان، برقراري الگوي تغذيهاي سالم براي دستيابي به وزن مناسب است. اين كار را ميتوان تحت نظر يك فرد متخصص و با تغييررفتار انجام داد.
آن دسته از بيماراني كه خود را متعهد به درمان ميكنند بهترين شانس را براي بهبودي دارند.

داروها

داروهاي ضد افسردگي گاهي كمككننده هستند.

فعاليت

هيچ محدوديتي براي آن وجود ندارد.

رژيم غذايي

اگر بستري شدن بيمار ضروري باشد، امكان دارد مايعات وريدي تزريق شوند. به هنگام طي كردن سير بهبودي، مصرف مكملهاي ويتاميني و معدني لازم است تا علايم كمبود برطرف شوند و بيمار به الگوي طبيعي خوردن دست يابد.
در بيماران سرپايي، رفتارهاي غذايي بيمار تحت نظر قرار گرفته و منظم ميشوند. بيمار بايد غذاها و زمان خوردن را در دفترچهاي ثبت كند. تدريجاً بايد غذاهايي كه بيمار از آنها ميترسد نيز به رژيم اضافه شوند.

در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد

اگر شما علايم پرخوري رواني را داريد يا شك كردهايد كه فرزندتان دچار اين بيماري است.
اگر يكي از مشكلات زير هنگام درمان رخ دهند:
ـ تندي و نامنظمي ضربان قلب يا درد سينه
ـ از دست دادن هوشياري
ـ توقف عادت ماهانه
ـ استفراغ يا اسهال مكرر
ـ ادامه كاهش وزن عليرغم درمان