بورسيت

bursitis
اطلاعات اوليه
توضيح كلي
بورسيت عبارت است از التهاب بورس. بورس يك كيسه نرم حاوي مايع است كه بهعنوان يك بالشتك بين تاندونها و استخوانها عمل ميكند. بورسهايي كه معمولاً دچار التهاب ميشوند در نزديكي شانه، آرنج، زانو، لگن، مفصل ران، يا تاندون آشيل قرار دارند.
علايم شايع
درد خود به خودي، درد به هنگام لمس، و محدوديت حركت در ناحيه درگير، همراه با تير كشيدن درد به سمت گردن، بازو، و نوك انگشتان
درد شديد به هنگام حركت دادن بازو
گاهي تب
علل
آسيب به يك مفصل
استفاده بيش از حد از يك مفصل
انجام ورزش شديدي كه فرد بدان عادت نداشته باشد.
وجود رسوب كلسيمي در تاندونهاي شانه همراه با تخريب تاندون
عفونت حاد يا مزمن
آرتريت
نقرس
خيلي اوقات ناشناخته است.
عوامل افزايشدهنده خطر
در كساني كه تمرينات سخت و مكرر ورزشي انجام ميدهند.
در ورزشكاراني كه به يكباره سطح فعاليت خود را افزايش ميدهند (مثلاً در آخر هفتهها)
كش آمدن نامناسب يا بيش از حد
پيشگيري
حتيالامكان از آسيب يا استفاده بيش از حد از عضلات خودداري كنيد. در ورزشهايي كه برخورد فيزيكي وجود دارد از لباس وسايل محافظتي لازم استفاده كنيد.
پيش از فعاليت ورزشي، بدن خود را گرم كنيد و قبل از اتمام نيز به تدريج فعاليت را كم كنيد.
آمادگي جسماني خود را در سطح بالايي حفظ كنيد.
عواقب مورد انتظار
اين يك مشكل شايع ولي غيرجدي است. با درمان، معمولاً علايم در عرض 14-7 روز بهبود مييابند.
عوارض احتمالي
سفت شدن مفصل يا محدوديت دايمي حركت مفصل
درمان
اصول كلي
درمان استاندارد شامل استراحت، كيسه يخ، كمپرس، و بالا نگاه داشتن عضو است.
به هنگام شعلهور شدن التهاب يا پس از تزريق داخل مفصل، روي ناحيه كيسه يخ بگذاريد.
پس از مرحله حاد، ممكن است ادامه گذاشتن كيسه يخ (تا زمان برطرف شدن التهاب) يا گرم كردن توصيه شود. روشهاي مختلفي براي گرم كردن وجود دارد: دوش آب گرم، استفاده از لامپ مخصوص، كمپرس آب گرم، يا ماليدن پماد گرم كنند.
درمان تهاجمي ممكن است شامل كشيدن مايع مفصل يا خارج ساختن بورس باشد.
داروها
داروهاي ضد التهابي غيراستروييدي
امكان دارد از تزريق كورتيزون داخل بورس براي كاهش التهاب استفاده شود.
استفاده از داروهاي ضد درد در صورت لزوم
فعاليت
ناحيه ملتهب را تا حد امكان استراحت دهيد. اگر مجبور هستيد فعاليت عادي خود را فوراً از سر بگيريد، دست خود را با يك بند به گردن آويزان كنيد تا زماني كه درد قابل تحملتر شود. براي پيشگيري از سفت شدن مفصل (بهخصوص شانه)، در زودترين زمان ممكن، حركت آهسته و طبيعي مفصل را شروع كنيد.
رژيم غذايي
هيچ رژيم خاصي توصيه نميشود.
در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد
اگر شما يا يكي از اعضاي خانواده تان علايم بورسيت را داريد.
اگرعليرغم درمان، درد افزايش يابد.
اگر دچار علايم جديد وغيرقابل كنترل شده ايد. داروهاي مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبي به همراه داشته باشند