به هم خوردن تعادل كلسيم خون

calcium imbalance
اطلاعات اوليه
توضيح كلي
به هم خوردن تعادل كلسيم خون كلسيم يكي از اجزاي معدني خون است كه به تنظيم ضربان قلب، انتقال پيامهاي عصبي، انقباض عضلات و تشكيل استخوان و دندانها كمك ميكند. افزايش يا كاهش غلظت كلسيم خون ميتواند مشكلات جدي و گاهي تهديدكننده زندگي به بار آورد، به نحوي كه غشاهاي تمام سلولهاي بدن، عضلات، استخوانها، غدد پاراتيروييد و هورمونهاي پاراتيروييدي (كه تنظيمكننده جذب و استفاده از كلسيم هستند) همگي تحت تأثير قرار ميگيرند.
علايم شايع
كاهش غلظت كلسيم خون:
اسپاسم، پرش، يا كرامپ عضلاني
بيحسي و سوزن سوزن در دستها و پاها
تشنج
نامنظمي ضربان قلب
افزايش فشار خون
افزايش غلظت كلسيم خون:
افسردگي، دليريوم، گيجي
تشنج و اغماء (تنها در بدترين موارد)
بيحالي و خوابآلودگي
بياشتهايي
استفراغ و اسهال
كمآبي بدن و تشنگي
نامنظمي ضربان قلب
كاهش فشار خون
علل
كاهش غلظت كلسيم خون:
كاهش فعاليت غدد پاراتيروييد به علت بيماري يا آسيب به هنگام جراحي در گردن
دريافت ناكافي كلسيم و ويتامين ـ د در رژيم غذايي
سوءجذب از دستگاه گوارشي (معمولاً بدون علت مشخص)
پانكراتيت (التهاب لوزالمعده)
نارسايي كليه
سوختگي يا عفونت شديد
كاهش غلظت منيزيم خون
افزايش غلظت كلسيم خون:
وجود شكستگيهاي متعدد و استراحت طولانيمدت در تخت
تومورهاي خوشخيم يا بدخيمي كه استخوان را تخريب ميكنند.
پركاري غدد پاراتيروييد
ميلوم متعدد
عوامل افزايشدهنده خطر
كاهش غلظت كلسيم خون:
مصرف بعضي از داروها، از جمله ديورتيكهاي تيازيدي و مسدودكنندههاي كانال كلسيمي
آسيب، سرطان، يا جراحي غده تيروييد يا غدد پاراتيروييد
افراط در مصرف الكل كه باعث نامناسب بودن تغذيه ميشود.
افزايش غلظت كلسيم خون:
تغذيه نامناسب، بهخصوص مصرف بيش از اندازه محصولات لبني يا آنتياسيدهاي حاوي كلسيم زياد
عدم فعاليت يا استراحت طولانيمدت در رختخواب به هر علت
تزريق مكرر خون حاوي سيترات
بيماري مزمن كليه
پيشگيري
از آنتياسيدهاي حاوي كلسيم، بهصورت مرتب استفاده نكنيد.
داشتن يك رژيم طبيعي و متعادل
هيچگاه الكل ننوشيد.
عواقب مورد انتظار
اغلب موارد با درمان در عرض يك هفته معالجه ميشوند، مگر اينكه علت به هم خوردن تعادل كلسيم خون، سرطان باشد.
عوارض احتمالي
ايست قلبي
شكستگي استخوانهاي ضعيف
سنگ كليه (در موارد افزايش غلظت كلسيم خون)
زخم معده و اثنيعشر (در موارد افزايش غلظت كلسيم خون)
درمان
اصول كلي
آزمايشات تشخيصي ممكن است شامل آزمايش خون از نظر سطح كلسيم، نوار قلب، و عكسبرداري از استخوانها باشد.
پيش از اينكه برنامه درماني براي پيشگيري از عود مشكل طرحريزي شود، بايد علت زمينهساز معلوم شود.
داروها
در حالت كاهش غلظت كلسيم خون، گلوكونات يا كربنات كلسيم وريدي
در حالت افزايش غلظت كلسيم خون، محلول سالين داخل وريدي و ديورتيكهاي قوس هنله (مثل فورسمايد ] لازيكس [ و اسيد اتاكرينيك)
فعاليت
پس از شروع درمان، با رو به بهبود گذاشتن علايم، فعاليتهاي عادي خود را از سر گيريد.
رژيم غذايي
در موارد كاهش خفيف غلظت كلسيم خون، از مكمل كلسيمي و ويتامين ـ د استفاده نماييد. شير و محصولات لبني نيز بيشتر مصرف كنيد.
در موارد افزايش خفيف غلظت كلسيم خون، مصرف محصولات لبني و آنتياسيدهاي حاوي كلسيم را محدود كنيد.
در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد
اگر شما يا يكي از اعضاي خانواده تان علايم به هم خوردن تعادل كلسيم خون را داريد.
اگر پس از آغاز درمان، علايم بدتر شوند يا رو به بهبود نگذارند