برونشيت حاد

bronchitis acute
اطلاعات اوليه
توضيح كلي
برونشيت حاد عبارت است از التهاب راههاي هوايي (ناي؛ نايژهها؛ برونشيولها) ريه. برونشيت حاد شروعي ناگهاني دارد و براي مدت كوتاهي باقي ميماند. اين در حالي است كه برونشيت مزمن سالها باقي ميماند و طي سالها عود آن ادامه دارد.
علايم شايع
سرفهاي كه در ابتدا بدون خلط يا همراه با خلط ناچيز است، اما بعد از آن خلطدار ميشوند.
. تب خفيف (معمولاً كمتر از 3/38 درجه سانتيگراد.
. احساس سوزش در قفسه سينه يا احساس فشار پشت جناغ
. خس خس سينه يا مشكل و ناراحتي در تنفس (گاهي)
علل
عفونت توسط يكي از ويروسهاي تنفسي. اغلب موارد برونشيت حاد به دنبال حضور ويروس سرماخوردگي در بيني و گلو و گسترش بيماري به مجاري هوايي رخ ميدهد. بروز يك عفونت باكتريايي ثانويه در زمينه عفونت ويروسي امري شايع است.
التهاب ريه ناشي از استنشاق هوايي كه حاوي مواد تحريككننده است، مثلاً دودها يا بخارات شيميايي (آمونياك)، دودها يا بخارات اسيدي، گرد و غبار، يا دود سيگار
عوامل افزايشدهنده خطر
بيماري انسدادي مزمن ريه
سيگار كشيدن
هواي سرد و مرطوب
تغذيه نامناسب
وجود يك بيماري اخير كه مقاومت را كاهش داده باشد
زندگي در هواي با آلودگي زياد
در افراد مسن و نيز خردسالان
پيشگيري
از تماس نزديك با افرادي كه برونشيت دارند خودداري كنيد.
سيگار نكشيد.
اگر با مواد شيميايي، گرد و غبار، يا ساير مواد تحريككننده ريه سروكار داريد، از ماسك مناسب استفاده كنيد.
عواقب مورد انتظار
با درمان معمولاً در عرض يك هفته خوب ميشود. موارد عارضهدار معمولاً در عرض دو هفته با دارو خوب ميشوند.
عوارض احتمالي
عفونت باكتريايي ريه (انواع ذاتالريه)
برونشيت مزمن ناشي از تكرار برونشيت حاد
امكان دارد سرفه تا چندين هفته پس از بهبود اوليه باقي بماند.
جمع شدن مايع در فضاي جنب (فضاي دو ريه) (ناشي از التهاب پرده جنب [ پرده پوشاننده ريه ]) (به ندرت)
درمان
اصول كلي
تشخيص معمولاً بر اساس علايم داده ميشود، اما امكان دارد كشت خلط نيز براي بررسي عفونت باكتريايي انجام شود.
درمان با هدف تخفيف علايم صورت ميگيرد، مگر اينكه علايم عفونت باكتريايي ثانويه نيز وجود داشته باشد: خلط سبز رنگ، تب بالاي 3/38 درجه سانتيگراد يا بدتر شدن علايم اوليه
اگر سيگاري هستيد، حداقل به هنگام بيماري سيگار نكشيد. سيگار كشيدن به هنگام بيماري باعث تأخير در بهبودي و افزايش احتمال بروز عوارض ميشود.
رطوبت هوا را افزايش دهيد؛ مرتب حمام آب گرم بگيريد؛ در كنار تخت خود يك دستگاه بخور بگذاريد. دستگاه بخور را هر روز تميز كنيد.
داروها
براي ناراحتي خفيف ميتوانيد از استامينوفن براي كاهش تب، و داروهاي ضد سرفه استفاده كنيد. از داروهاي ضد سرفه تنها زماني استفاده كنيد كه سرفه بدون خلط باشد. توجه داشته باشيد كه متوقف كردن سرفه به طور كامل ميتواند خطرناك باشد، زيرا اين كار موجب تجمع ترشحات مخاطي و مواد تحريككننده در لولههاي نايژهاي ميشود. با گير افتادن اين ترشحات احتمال بروز ذاتالريه افزايش، و تبادل اكسيژن در ريهها كاهش مييابد.
ساير داروهاي احتمالي عبارتند از: آنتيبيوتيكها براي مبارزه با عفونتهاي باكتريايي؛ و اكسپكتورانتها براي نرم و رقيق كردن ترشحات مخاطي تا آنها را راحتتر بتوان تخليه كرد.
فعاليت
تا زماني كه درجه حرارت بدنتان به حد طبيعي بازنگشته در رختخواب استراحت كنيد. سپس با رو به بهبود گذاشتن علايم، فعاليتهاي عادر خود را به تدريج از سر گيريد.
رژيم غذايي
هيچ رژيم خاصي توصيه نميشود. روزانه حداقل 10-8 ليوان آب بنوشيد. با اين كار ترشحات مخاطي نرم و رقيق ميشوند و آنها را راحتتر ميتوان با سرفه خارج كرد.
در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد
اگر شما يا يكي از اعضاي خانواده علايم برونشيت داريد.
اگر يكي از مشكلات زير به هنگام بيماري بروز ميكند:
ـ تب بالا و لرز
ـ درد سينه
ـ خلط ضخيم شده، تغيير رنگ داده، يا داراي رگههاي خوني
ـ تنگي نفس، حتي به هنگام استراحت
ـ استفراغ