تومور ويلمز

wilms tumor
اطلاعات اوليه
توضيح كلي
تومور ويلمز عبارت است از يك تومور بدخيم و مختلط (حاوي چند نوع سلول) كليه كه به طور اوليه در كودكان (90% موارد تنها يك كليه را درگير ميكند) رخ ميدهد. معمولاً كودكان زير 7 سال را مبتلا ميكند و حداكثر بروز آن بين 4-3 سالگي است. در موارد نادري تا بزرگسالي ظهور نميكند.
علايم شايع
بزرگي شكم. به آساني ميتوان يك تومور بزرگ، سفت و صاف را در جدار شكم لمس كرد.
فشار خون بالا
خون در ادرار (ادرار ممكن است كدر به نظر برسد).
درد شكم (گاهي)
استفراغ مكرر
تب
كاهش وزن
علل
ناشناخته
عوامل افزايشدهنده خطر
عوامل ژنتيك. تومور ويلمز در كودكان دچار ساير اختلالات مادرزادي شايعتر است.
پيشگيري
در حال حاضر قابل پيشگيري نيست.
عواقب مورد انتظار
با درمان آن دورنماي آن بهتر از بيشتر تومورهاي بدخيم كودكان است. در بيشتر موارد، تومور ويلمز با جراحي، پرتو درماني و داروهاي ضدسرطان قابل علاج است. اگر تومور قبل از گسترش يافتن، تشخيص داده شود، ميزان بقاي 5 ساله، 90% خواهد بود.
عوارض احتمالي
نارسايي كليه
گسترش تومور به ريهها، استخوانها، كبد يا مغز در صورت عدم درمان
واكنش مضر از جمله ريزش مو در اثر پرتو درماني و داروهاي ضد سرطان
درمان
اصول كلي
آزمونهاي تشخيصي ميتوانند شامل سونوگرافي، اوروگرافي، آرتريوگرافي، سونوگرافي از وريد اجوف، پيلوگرافي پسگرا، سيتياسكن و راديوگرافي باشند.
جراحي براي برداشتن تومور و كلية مبتلا و در صورت گسترش تومور بافت مجاور
پرتو درماني و داروهاي ضد سرطان
داروها
داروهاي ضدسرطان
داروهاي ضدتهوع
مسكنها
آنتي بيوتيكها در صورت رخ دادن عفونت در طول درمان با داروهاي ضد سرطان
ملينها براي پيشگيري از يبوست به دنبال جراحي
فعاليت
محدوديتي وجود ندارد. كودك ميتواند در حد توان خود فعال باشد.
رژيم غذايي
رژيم غذايي خاصي ندارد.
در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد
اگر كودك شما علايم تومور ويلمز را داشته باشد.
اگر در طول درمان موارد زير رخ دهند: ـ استفراغ، درد شكم يا يبوست ـ تنگي نفس ـ تورم پا يا مچ پا
اگر شما دچار علايم جديد و غير قابل توجيه شدهايد. داروهاي مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبي ايجاد كنند. خارش زمستاني (اگزماي خشك