تورتيكولي (كجي گردن)

torticollis

شرح بيماري
كجي گردن عبارت است از انقباض يا اسپاسم مزمن عضلات گردن كه باعث چرخيدن يا خم شدن گردن شود. افراد 60-30 ساله يا كودكان زير 10 سال را مبتلا ميكند. يك نوع آن مادرزادي است و نوزادان را مبتلا ميكند.
علايم شايع
موارد زير ممكن است بهطور دايم يا متناوب وجود داشته باشند:
چرخيدن سر به يك طرف يا خم شدن آن به پايين
اسپاسم عضلات گردن كه گاهي دردناك است.
علل
نقص هنگام تولد
آسيب به عضلات گردن يا مهرهها در هنگام تولد يا بعد از آن
التهاب عضلات گردن
آسيب به ستون فقرات گردني
اختلال عضوي دستگاه عصبي مركزي
تومور
استرس و تعارض رواني ممكن است باعث تورتيكولي متناوب گردد.
عوامل تشديد كننده بيماري
تومورهاي بافت نرم يا استخوانهاي گردن
زايمان نوزاد همراه با تروما
بيماري رواني
صدمه و آسيب
داروها (فنوتيازينها، بوتيروفنونها)
سابقه خانوادگي تورتيكولي
پركاري تيروييد
بيماريها يا عفونتهاي مغزي
پيشگيري
پيشگيري خاصي ندارد. انواع مرتبط با استرس را ميتوان با روشهاي كاهش استرس از جمله بازخورد زيستي پيشگيري كرد.
عواقب مورد انتظار
تورتيكولي مادرزادي را معمولاً ميتوان با فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي كششدهنده عضلات يا جراحي تصحيح كرد.
ساير انواع با درمان بهبود خواهند يافت يا بهتر خواهند شد. زمان بهبودي متغير است. بعضي موارد چند سال به درمان نياز دارند.
عوارض احتمالي
نوع مادرزادي بدون درمان دايمي باعث ميشود ظاهر سر و گردن، غيرطبيعي و غيرجذاب گردد.
درمان
اصول كلي
آزمونهاي تشخيصي ميتوانند شامل راديوگرافي، سيتياسكن يا ام.آر.آي براي كمك به رد ساير اختلالات باشند.
تورتيكولي مادرزادي ابتدا با فيزيوتراپي شامل درمان غيرفعال روزانه به مدت حداقل يك سال درمان ميگردد، سپس در صورت عدم موفقيت درمان، جراحي
براي دراز كردن عضلات گردن انجام ميشود. براي ساير انواع تورتيكولي درمانهاي دارويي متفاوتي در دسترس هستند كه ممكن است در كنار فيزيوتراپي و ماساژ كمككننده باشند.
ممكن است بريس يا كرست گردن پيشنهاد گردد.
درد ناشي از اسپاسم گردن را با گرم كردن يا ماساژ تسكين دهيد. از دوش آب گرم يا كمپرس داغ و پمادهاي گرمكننده عمقي يا لامپهاي گرمايي استفاده كنيد.
ممكن است درمان با فراصوت پيشنهاد گردد.
ممكن است اقدام جراحي براي قطع اعصاب گردن پيشنهاد شود.
داروها
آنتي كولينرژيكها، بنزوديازپينها، شلكنندههاي عضلاني يا ضدافسردگيهاي سهحلقهاي، داروهايي هستند كه ممكن است تجويز گردند.
ممكن است تزريقات متعدد سم بوتولينوم نوع آ در عضلات گردن تجويز شود.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
به محض بهبود علايم ميتوان فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي طبيعي را از سر گرفت.
رژيم غذايي
رژيم غذايي خاصي ندارد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر نوزاد شما علايم تورتيكولي را داشته باشد.
اگر شما دچار درد يا اسپاسم گردن به مدت بيش از يك هفته شويد.