مقارنهی ماه، زهره و عطارد

مقارنه ماه با هر یک از سیارات برای رصدگران و عکاسان آسمان شب موقعیت بسیار مناسبی است. اما افراد مبتدی میتوانند از این رویداد برای یافتن محل سیارات استفاده کنند. در دو صبحگاه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۵ و ۱۶ اسفندماه، هلال زیبای ماه در کنار دو سیاره داخلی (زهره و عطارد) خواهد بود. این مقارنه در حالی روی میدهد که همزمان آخرین فرصت برای دیدن هلال صبحگاهی صفر در روز پنجشنبه برای شما فرآهم میآید.

شما رصدگران میتوانید در حدود ساعت ۵ و ۴۵ دقیقه نگاهی به افق شرقی بیاندازید تا دو سیارهی زهره و عطارد را در كنار هلال باریک ماه مشاهده کنید.

در صبجگاه چهارشنبه در حالیكه درصد سطح روشن ماه به ۸ درصد میرسد، جدایی ماه از عطارد ۵.۷ درجه و زهره به ۸.۱ درجه خواهد رسید و عطارد و زهره در جنوب شرقی ماه به راحتی قابل مشاهده هستند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
این در حالی است كه پنجشنبه هلال ماه باریكتر شده و تنها ۳ درصد از آن روشن است، جدایی زاویهای هلال با سیاره زهره ۴.۴ درجه و عطارد ۶.۷ درجه خواهد بود. همانطور که در شکل مشاهده میکنید، سیاره عطارد در بالای سیاره زهره قرار دارد و قدر آن به ۰.۱ رسیده است و سیاره زهره در پایین این سیاره و از قدر ۳.۹- دیده میشود.

ولی این هلالی كه مشاهده خواهید كرد، هلال صبحگاهی یا آخر ماه صفر است، و در ساعت ۵ و ۲۲ دقیقه در مركز ایران از افق شرقی در سمت ۱۰۶ درجه طلوع خواهد کرد. هلال تا طلوع خورشید ۱۰ درجه از افق ارتفاع میگیرد و شکار آسانی برای شكارچیان آن در پیش خواهد بود تا بتوانند تجربهی خود را در رویت هلال به سطح قابل قبولی برسانند. در جدول زیر مشخصات و زمان طلوع سیارات و هلال ماه را مشاهده مینمایید :نام -------------- زمان طلوع -------------قدر -------------سمت در زمان طلوع ----------درصد روشن

عطارد -----------05:07 -----------------0.1 -------------------109 درجه ---------------- 61.2 درصد

زهره ------------05:15 --------------- 3.9- ------------------ 108 درجه ----------------- 91.3 درصد

هلال ماه ------ 05:22 ---------------- 6- -------------------- 106 درجه ------------------ 3.3 درصد

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]