تنفس سريع (در اثر اضطراب زياد)

Hyperventilation

شرح بيماري
تنفس سريع عبارت است از تنفس با سرعت زياد به آن حد كه ميزان دياكسيدكربن موجود در خون كاهش يابد، و نتيجتاً تعادل شيميايي خون موقتاً به هم بخورد. علايم ممكن است طوري باشند كه احساس كنيد دچار حمله قلبي شدهايد.
علايم شايع
تنفس سريع
كرختي و مور مور شدن در اطراف دان، و نيز دستها و پاها
ضعف و از حال رفتن
گرفتگي يا انقباضات عضلاني در دستها و پاها
گهگاه غش كردن.
درد قفسه سينه
منگي يا احساس سبكي در سر
علل
تغيير در نسبت طبيعي اسيد به ساير عناصر موجود در خون كه در اثر دفع تنفسي زيادتر از حد طبيعي دياكسيدكربن ايجاد ميشود. اين مشكل معمولاً در اثر تنفس سريع ناشي از اضطراب زياد به وجود ميآيد.
ندرتاً تنفس سريع ممكن است همراه با تب، بيمارهاي قلب و ريه، يا آسيب شديد به وجود آيد.
عوامل تشديد كننده بيماري
تعارضات احساس زمينهساز (ترس و خوبيها)
استرس
احساس گناه
خستگي يا كار زياد
بيماري
مصرف دخانيات
نوشيدن الكل
پيشگيري
از موقعيتهايي كه باعث اضطراب ميشوند پرهيز كنيد.
استرس زندگي اتان را كاهش دهيد (روشهاي آرامسازي، مراقبه و غيره را فرا گيريد).
عواقب مورد انتظار
علايم ممكن است ترسناك به نظر آيند، اما معمولاً تنها چند دقيقه طول ميكشند و آسيب جسماني به بار نميآورند (اگر چه در بعضي از موارد، علايم ممكن است ساعتها طول بكشند).
در صورتي كه تنفس سريع، زياد رخ دهد و علت آن اضطراب باشد، امكان دارد روان درماني يا مشاوره توصيه شود.
عوارض احتمالي
تنفس سريع ندرتاً با يك بيماري جسماني جدي مرتبط است، اما ممكن است علامتي از اختلال هراس، ترس بسيار زياد و بدون دليل در محل جمع شدن تعداد نسبتاً زيادي از افراد، يا ساير فوبيها باشد.
درمان
اصول كلي
در صورت بروز تنفس سريع، بهكارگيري دستورات زير باعث افزايش دياكسيدكربن خون و رفع علايم ميشود: ـ دهان و بيني خود را كاملاً با يك كيسه كاغذي بپوشانيد، سپس به آهستگي درون كيسه تنفس كنيد و از همان هواي كيسه استنشاق كنيد. هواي موجود در كيسه دياكسيدكربن بيشتري نسبت به هواي آزاد دارد. ـ حدود 3-1 دقيقه اين كار را ادامه دهيد. ـ كيسه را كنار بگذاريد و براي چندين دقيقه بهطور طبيعي تنفس كنيد (يك تنفس هر 6 ثانيه).
در صورت لزوم، اين كار را تكرار كنيد تا علايم كم يا ناپديد شوند. ـ در صورت بازگشت علايم، اين كار را هر چند بار كه لازم است انجام دهيد. (شايد مايل باشيد كه يك كيسه پلاستيك را هميشه به همراه داشته باشيد تا بتوانيد پيشگيري لازم را به عمل آوريد).
دخانيات مصرف نكنيد. نيكوتين يك ماده محرك است.
داروها
معمولاً دارويي براي اين اختلال ضرورت ندارد.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
پس از درمان، كارهاي روزمره خود را هر چه زودتر از سر گيريد. ورزش به كم كردن اضطراب كمك ميكند و وقتي كه ورزش ميكنيد تندتر نفس كشيدن طبيعي است و اشكالي ندارد.
رژيم غذايي
مصرف كافئين (قهوه، چاي، نوشابه، شكلات) را كم كنيد. اين يك ماده محرك است و ممكن است باعث آغاز تنفس سريع شود.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم تنفس سريع را داريد كه با خوددرماني بهتر نشدهاند.
اگر علايم زير به هنگام حمله تنفس سريع رخ دهند: ـ غش كردن. ـ نامنظمي ضربان قلب ـ تب ناگهاني

ليست بيماري ها