تعريق بيش از اندازه

Hyperhidrosis


شرح بيماري
تعريق يكي از كارهاي طبيعي بدن است كه به تنظيم درجه حرارت بدن كمك ميكند. اما تعريق بيش از اندازه فايده خاصي ندارد و غالباً باعث شرمساري و مشكل در ارتباطات اجتماعي ميشود زيرا عرق زياد باعث بوي بد يا خيش شدن و شوري روي لباس ميگردد. در موارد شديد، عرق بسيار زياد، كفش و لباسها را خراب ميكند.
علايم شايع
عرق ريزش زياد از ناحيه زير بغل، كف پا و دست و به درجات كمتر، از ساير نقاط بدن
بوي بد كه در اثر وجود باكتريها در عرق ايجاد ميشود.
علل
عوامل ژنتيكي ممكن است مؤثر باشند.
استرس يا اضطراب مزمن
تب و عفونت
سرطان، مثل لنفوم
پركاري تيروييد
حمله قلبي
يائسگي
بعضي از داروها و موادمخدر
محدوديت از موادمخدر
در مواردي علت ناشناخته است.
عوامل تشديد كننده بيماري
استرس
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري سنگين بدني
هواي گرم
پيشگيري
از وضعيتهاي استرسزا حتيالمقدور خلاصي يابيد.
عواقب مورد انتظار
علايم را ميتوان با درمان كنترل نمود.
عوارض احتمالي
پريشاني رواني در اثر شرمساري در ارتباطات اجتماعي
بثور پوستي ناشي از مصرف بوبرها يا ضدعرقها
كم آبي بدن در صورتي كه دريافت آب براي جلوگيري مايعات از دست رفته كافي نباشد (به ندرت).
درمان
اصول كلي
درمان بيماري زمينهساز
روان درماني يا مشاوره، در صورتي كه استرس عامل مهمي در بروز اين حالت باشد.
مرتباً حمام بگيريد.
لباس خود را مرتباً عوض كنيد.
لباسهاي گشاد و بافته شده از الياف طبيعي مثل نخ بپوشيد.
از محافظ عرق در زيربغل استفاده نماييد.
از بوبرها و ضد عرقها استفاده كنيد.
از پودرهاي خشك كننده استفاده كنيد.
جورابهاي نخي بپوشيد.
صندل يا كفش چرمي پا كنيد. از پوشيدن كفشهايي كه با مواد مصنوعي ساخته شدهاند خودداري كنيد.
امكان دارد استفاده از وسايل الكتريكي كه موقتاً تعريق كف دست، زير بغل يا پاها را كم ميكنند توصيه شود.
موي زير بغل را بتراشيد.
ندرتاً جراحي براي برداشتن غدد عرق يا قطعكردن رشتههاي عصبياي كه به مناطق عمده تعريق ميروند.
داروها
آرامبخشها يا داروهاي آنتيكولينرژيك براي كاهش فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري دستگاه عصبي مركزي. در صورت ابتلا به آب سياه چشم يا بيماري پروستات، از اين داروها استفاه نكنيد.
ماليدن محلولهاي مخصوص براي كاهش تعريق، مثل محلول كلريد آلومينيوم.
داروهاي مسدودكننده بتا آدرنرژيك گاهي ممكن است كمككننده باشند.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
محدوديتي براي آن وجود ندارد.
رژيم غذايي
رژيم خاصي توصيه نميشود. روزانه حداقل 8 ليوان آب بنوشيد (در صورتي كه هوا گرم باشد حتي از اين هم بيشتر مايعات بنوشيد).
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر تعريق بيش از حد باعث بروز مشكلاتي براي شما در محل كار يا در مراودات اجتماعي شده است.