تاندونيت و تنوسينوويت

tendinitis and tenosynovitis

شرح بيماري
تاندونيت و تنوسينوويت عبارت است از التهاب دردناك تاندون (تاندونيت) و پوشش تاندون (تنوسينوويت). غالباً همزمان ايجاد ميگردند. بهطور طبيعي رشتههاي تاندون در رشتههاي عضله فرو ميروند. عضله اسكلتي در هر انتهاي خود تاندوني دارد كه به استخوان ميچسبند. نيروي انقباض عضله از طريق تاندون منتقل شده، توليد حركت ميكند.
علايم شايع
محدوديت حركت، حساسيت به لمس و تورم اطراف تاندون ملتهب. محلهاي شايع عبارتند از شانه، آرنج، تاندون آشيل يا عضله دوقلو پشت ساق پا.
ضعف در تاندون به علت رسوب كلسيمي كه غالباً همراه تاندونيت وجود دارند.
علل
آسيب معمولاً ناشي از فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري ورزشي سخت
اختلالات عضلاني ـ اسكلتي شامل نقايص مادرزادي و روماتيسم
وضعيت قرارگيري نامناسب
عوامل تشديد كننده بيماري
استفاده بيش از حد از تاندونها و مفاصل خاص در اثر شركت در مسابقات ورزشي
حركت غلط و كشيدگي در طي فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري . بهطور مثال نگه داشتن و حركت دادن مكرر يك راكت تنيس بهطور غلط ممكن است باعث تاندونيت در آرنج گردد (آرنج تنيس بازان).
پيشگيري
قبل از آغاز يك ورزش، براساس يك برنامه منظم، بدن خود را گرم كرده و فشار بر عضلات را به تدريج افزايش دهيد.
قبل از هر فعاليتي خود را گرم كنيد.
روشهاي مناسب را براي هر ورزشي كه تمايل به انجام مرتب آن داريد، ياد بگيريد.
عواقب مورد انتظار
معمولاً با درمان و استراحت تاندون علاج ميگردد. بهبودي 6 هفته زمان ميبرد.
عوارض احتمالي
رسوبهاي كلسيمي بزرگ در تاندون ملتهب كه منجر به اختلال دايمي ميگردد («مفصل منجمد»).
درمان
اصول كلي
آزمونهاي تشخيصي معمولاً لازم نيستند (راديوگرافي، رباطها و تاندونها را نشان نميدهد).
درمان بسته به علت، شدت و طول مدت بيماري فرق ميكند.
در صورت وجود درد شديد، سفتي و حساسيت به لمس، ناحيه آسيبديده را تا هنگامي كه درد قابل تحملتر گردد، استراحت دهيد.
در مرحله حاد يا پس از تزريق، برروي ناحيه آسيب ديده، كيسه يخ بگذاريد.
وقتي درد كاهش مييابد، ممكن است بخواهيد بهطور موقت از اسپلينت براي آسيب اندام فوقاني استفاده كنيد؛ براي اندام تحتاني از چوب زير بغل، عصا يا بريس استفاده كنيد.
بعد از مرحله حاد از گرم كردن استفاده كنيد. دوش آب داغ بگيريد؛ در وان حمام غوطهور شويد؛ از كمپرس گرم استفاده كنيد؛ از يك لامپ گرمكننده يا پوشش گرمكننده استفاده كنيد.
بانداژهاي كشي ممكن است كمككننده باشند.
تاندونيت مزمن ممكن است مستلزم تغييرات در شيوه زندگي براي پيشگيري از عود تحريك مفصل باشد.
داروها
داروهاي ضد التهاب غيراستروييدي و مسكنها مثل استامينوفن، ايبوپروفن يا آسپيرين
تزريق بيحس كنندههاي موضعي ممكن است توصيه گردد.
تزريق كورتيزون در تاندونهاي دردناك و كلسيفيه. اين امر درد و التهاب را كاهش ميدهد و اجازه حركت داده، مانع از منجمد شدن مفصل ميگردد. البته هرچه تزريقات بيشتري صورت گيرد خطر عوارض جانبي آنها بيشتر ميشود.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
به محض بهبود علايم فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي طبيعي خود را از سر بگيريد.
به محض رفع درد، فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي افزايش دامنه حركت را آغاز كنيد.
رژيم غذايي
رژيم غذايي خاصي ندارد.
شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد در اين
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم تاندونيت را داشته باشيد.
اگر درد و تورم عليرغم درمان افزايش يابد.
اگر دچار علايم جديد و غير قابل توجيه شدهايد. داروهاي مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبي ايجاد كنند.