پيچخوردگي و كشيدگي عضلات و مفاصل

sprains and strains

شرح بيماري
كشيدگي عبارت است از كشيده شدن يا پارگي عضله. پيچ خوردگي عبارت است از كشيده شدن يا پارگي رباط. پيچخوردگي غالباً در مچ پا، زانو يا انگشتان دست رخ ميدهد، هر چند هر مفصلي ميتواند دچار آن شود. مفاصل دچار پيچخوردگي در هنگام فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري دچار درد ميشوند.
علايم شايع
درد يا حساسيت به لمس در ناحيه مبتلا؛ شدت درد بسته به وسعت آسيب فرق ميكند.
تورم مفصل مبتلا
قرمزي يا كبودي ناحيه آسيب، يا به سرعت و يا چند ساعت پس از آسيب
كاهش قابليت حركت طبيعي در مفصل آسيب ديده
علل
كشيدگيها معمولاً با آسيبهاي ناشي از استفاده بيش از حد همراه هستند. پيچخوردگيها معمولاً ثانويه به تروما (سقوط، پيچ خوردن يا حوادث اتومبيل) رخ ميدهند. مچ پا به خاطر ضعف ناشي از ساختمان تشريحي خود، موقعيت رو باز آن و استرس كه در ورزش و فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي تفريحي تحمل ميكند، بيشتر آسيب ميبيند. گاهي افتراق پيچخوردگي از كشيدگي مشكل است.
عوامل تشديد كننده بيماري
چاقي
تروما
ورزش بيش از حد
گرفتن وضعيتهاي نامناسب
كفشهاي نامناسب و پاشنه بلند
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي پرخطر مثل اسكيتسواري و ورزشهاي تماسي، اسكيت روي يخ، كوهنوردي، اسكي و صخرهنوردي
پيشگيري
سطح مناسبي از تناسب فيزيكي را حفظ كنيد. از آسيب پرهيز كنيد:
پيش از فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي توانفرسا مفاصل ضعيف را با بانداژهاي حمايتكننده ببنديد.
قبل و بعد از ورزش، حركات كششي عضلات را انجام دهيد.
براي پيشگيري از عود با ورزش عضلات ضعيف را تقويت كنيد.
عواقب مورد انتظار
با درمان مناسب و استراحت، 8-6 هفته بهبودي طول ميكشد. بسته به شدت آسيب ممكن است بيشتر طول بكشد.
عوارض احتمالي
اگر پيچخوردگي شديد باشد، زمان كافي براي بهبود به آن داده نشود يا مفصلي مكرراً دچار پيچخوردگي گردد، ضعف پايدار حاصل ميشود.
آرتريت
درمان
اصول كلي
آزمونهاي تشخيص ميتوانند شامل راديوگرافي، سيتياسكن يا ام.آر.آي از ناحيه آسيب ديده باشند.
درمان «ايكب» (استراحت، يخ، كمپرس، بالا بردن)
در 24 ساعت اول روي مفصل آسيب ديده يخ بگذاريد. يخ را در يك كيسه پلاستيكي گذاشته، با يك پارچه نازك آن را از پوست جدا كنيد. با دست خود يا يك بانداژ كشي آن را روي مفصل نگه داريد. بسته به توانايي خود در تحمل سرما به طور مداوم يا متناوب كيسه يخ را روي مفصل تا 2 ساعت نگه داريد. درمان با يخ را با فواصل 2 ساعته به مدت 24 ساعت ادامه دهيد.
پس از 24 ساعت، ميتوانيد درمان با يخ را ادامه دهيد يا به گرم كردن تبديل كنيد.
براي گرم كردن، مفصل را در آب داغ قرار دهيد يا هر 2 ساعت يا هر وقت كه ممكن باشد، به مدت 15 دقيقه از گرما استفاده كنيد. در 24 ساعت اول گرم كردن را انجام ندهيد زيرا ممكن است باعث افزايش خونريزي و تورم و طولاني شدن زمان بهبودي گردد.
كمپرس با يك بانداژ كشي.
هر وقت كه ممكن باشد، مفصل را بالا ببريد (به ويژه هنگام خوابيدن) تا تورم كاهش يابد.
ممكن است براي ترميم رباطهايي كه به شدت دچار پارگي شدهاند، جراحي لازم باشد.
ممكن است براي پيچخوردگيهاي شديد يا پس از جراحي، آتل لازم باشد. پس از برداشت آتل بايد تا مدتي از بانداژهاي حمايت كننده استفاده كنيد.
ياد بگيريد كه در صورت لزوم از چوب زير بغل استفاده كنيد.
داروها
ميتوانيد از مسكنهاي بدون نياز به نسخه مثل استامينوفن يا ايبوپروفن استفاده كنيد. در صورت شديد بودن پيچخوردگي ممكن است مسكن قويتري تجويز گردد. از آسپيرين استفاده نكنيد زيرا ممكن است باعث افزايش احتمال خونريزي شود.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
بگذاريد مفصل 2-1 روز استراحت كند. سپس تمرين دادن ملايم مفصل را آغاز كنيد به طوري كه وزني بر آن نيندازيد.
ممكن است براي به دست آوردن مجدد قدرت و استفاده طبيعي از مفصل، فيزيوتراپي پيشنهاد گردد.
رژيم غذايي
رژيم غذايي خاصي ندارد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان دچار پيچخوردگي مفصل شده باشد بهطوري كه مفصل نتواند وزن را تحمل كرده، يا بهطور طبيعي حركت كند.
اگر درد غيرقابل تحمل شود.
اگر عليرغم درمان، تورم يا كبودي افزايش يابد.