پركاري پاراتيروييد

Hyperparathyroidism

شرح بيماري
پركاري پاراتيروييد عبارت است از وجود مقادير بيش از حد طبيعي هورمون پاروتيروييد در خون. زياد شدن هورمون پاروتيروييد در خون باعث افزايش سطح كلسيم و كاهش سطح فسفر خون ميشود. اين اختلال غدد پاراتيروييد كه در گردن در پشت غده تيروييد قرار دارند، دندانها، رگهاي خوني، استخوانها، كليهها، دستگاه گوارش، و پوست را متأثر ميشوند. اين بيماري در هر دو جنس و تمام سنين رخ ميدهد اما در خانمهاي 50-30 ساله شايعتر است.
علايم شايع
اكثراً علامتي وجود ندارد و ممكن است در يك آزمايش خون معمول كشف شود. اگر علايمي وجود داشته باشند عبارتند از:
درد شديد پهلو در اثر سنگ كليه
درد مزمن قسمت پايين كمر در اثر نرمي استخوان
بروز شكستگيهاي استخواني با صدمات خفيف به علت كم شدن كلسيم استخوانها
درد در قسمت بالاي شكم در اثر زخم معده يا دوازدهه، يا التهاب لوزالعمده
علل
تومورهاي خوشخيم پاراتيروييد
گاهي در اثر بزرگ شدن غدد پاراتيروييد بدون علت مشخص
عوامل تشديد كننده بيماري
وجود يك بيماري اخير، به خصوص اختلالات غدد درونريز
سابقه راشيتيسم يا كمبود ويتامين د
نارسايي كليه
مصرف مسهلها
مصرف داروي ديژيتال
زنان بالاي 50 سال
پيشگيري
راه خاصي براي پيشگيري از آن وجود ندارد.
عواقب مورد انتظار
با جراحي قابل معالجه است.
عوارض احتمالي
آب مرواريد
آسيب به كليه
زخم معده يا دوازدهه
التهاب لوزالعمده
روانپريشي
كمكاري پاراتيروييد در اثر در آوردن مقدار زيادتر از حد لازم از بافت غده پاراتيروييد به هنگام جراحي
كمكاري تيروييد در صورتي كه مقدار ناكافي از غده تيروييد پس از جراحي روي غدد پاراتيروييد باقي بماند.
درمان
اصول كلي
بررسيهاي تشخيصي عبارتند از آزمايش خون و ادرار، عسكبرداري از استخوانها، سيتي اسكن يا ام. آر. آي، و سونوگرافي
جراحي براي برداشتن تمام بافت پاراتيروييد غيرطبيعي معمولاً باعث معالجه بيماري ميشود. معمولاً باقيمانده بافت پاراتيروييد براي توليد كافي هورمون پاراتيروييد كفايت ميكند. اگر احياناً توليد هورمون پاراتيروييد كافي نبود، ممكن است نياز به درمان براي كمكاري پاراتيروييد وجود داشته باشد.
گاهي، در موارد خفيف، ممكن است روشهاي درماني غير از جراحي توصيه شوند. اين روشها عبارتند از مصرف مايعات زياد، محدود كردن كلسيم در رژيم غذايي، يا زيادكردن ادرار براي دفع كلسيم زيادي
در صورت وجود هرگونه علت زمينهساز پركاري تيروييد، ممكن است درمان آن ضروري باشد.
داروها
ديورتيكها (داروهاي ادرارآور) براي زياد كردن دفع سديم و كلسيم
داروهاي ضد اسيدي كه حاوي كلسيم هستند مصرف نكنيد.
امكان دارد در خانمهاي يائسه استروژن تجويز شود.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
جهت از سرگيري فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي عادي به دنبال عمل جراحي، توصيههاي پزشكتان را رعايت كنيد.
رژيم غذايي
براي پيشگيري از بروز سنگ كليه، آب بيشتر بنوشيد.
موادغذايي حاوي كلسيم، مثل شير و پنير، كمتر بخوريد.
از خوردن غذاهاي پر ادويه خودداري كنيد، خصوصاً اگر زخم معده يا دوازدهه داريد.
امكان دارد در چارچوب اقداماتي درماني، رژيم مخصوصي براي شما توصيه شود.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم پركاري پاراتيروييد را داريد.
اگر يكي از موارد زير هنگام درمان رخ دهد: ـ گرفتگي عضلاني، كرختي يا ضعف ـ مشكلات تنفسي ـ سوزش سردل يا درد در قسمت بالايي شكم به صورت پايدار ـ تغييرات قابل توجه در خلق يا رفتار