نقل قول نوشته اصلی توسط SadafG

[align=center]برخی از قوانین فیزیک چنان در زندگی نقش کلیدی دارند که شگفتی آفرین است. از جمله از این قوانین میتوان به موارد زیر اشاره کرد. [/align]

قانون کنش و واکنش
برای هر عملی ، عکس العملی است متناسب با آن و در خلاف جهت آن.

پاسخ هر عملی که صورت میگیرد از طریق عکس العملی داده میشود. مثلا طرب و شادی افراد عکس العملی است که در برابر موسیقی از خود نشان میدهد. این شادی متناسب با تاثیر موسیقی بر این شخص هست.

اصل عدم قطعیت
حاصلضرب تغییرات تکانه خطی در تغییر مکان مقدار ثابت کوچکی است.

حاصلضرب دو کمیت به ظاهر وابسته به هم و در واقع به کلی مخالف از هم مقداری ثابت است. برای مثال شرایط انسانها از هر لحاظ نزدیک هم است. آنی که در مسیر علم بیشتر رفته از گشت و گذار زده ، آنی که در مسیر خوشگذرانی بوده از علوم چندان بهرهای نبرده است. یعنی حاصلضرب رشد و پیشرفت علمی در تفریح و خوشگذرانی مقداری ثابت است که افزایش یکی کاهش دیگری را در پی دارد. اکثر قوانین زندگی این قانون بنیادی فیزیکی را در خود دارند به عبارتی این قانون یکی از ارکان زندگی بشری است بگونهای که بسته به شرایط و سایر پدیدههای حاکم بر زندگی درصدهای ویژهای از مولفههای قانون را انتخاب نمایند.

اصل طرد پاولی
دو ذره مثل همی وجود ندارد و حداقل اینکه وقتی در یک اربیتال قرار میگیرند اسپینشان متفاوت هم است.

دو چیزی که از همه لحاظ دقیقا مثل هم باشد در جهان وجود ندارد. برای همین هست که زوجها صد درصد سازگار نیستند، و وجه تمایز زیادی بینشان هست. تصور کنید که هر انسانی از میلیاردها میلیارد ذره بنیادی اسپیندار از جمله الکترون ساخته شده است پس در اشل میکروسکوپی و زیر اتمی این ذرات در اربیتالها دارای اسپین مخالف هم خواهند بود. بنابرین اصل طرد پاولی تفاوتهای فردی و خانوادگی را در بین انسانها در جنسهای موافق و مخالف توجیه میکند.این اصل به موازات قانون سوم ترمودینامیک رسیدن به ایدهآلها را رد میکند. با این حال حالتهای ممکنه مکمل همی وجود دارد که به وفاق و پایداری کلی منجر میشود مثلا یک آقا (پروتون) به همراه یک خانم (الکترون) زوجی را تشکیل میدهند که اگر شرایط تشکیل پیوند (اتمی یا زناشویی) برایشان فراهم شود مجموعههای را بوجود میآورند. مثلا هیدروژن (1و1) ببا پایداری زیاد به منزله زندگی عالی و هیدروژن (1و2) به منزله زندگی خوب و هیدروژن (1و3) به علت ناپایداری زیاد نماد زندگی ناسازگار میباشند. بنابرین اگر وجود یک همچنین اصول بنیادی فیزیک در تجزیه و تحلیل دقیق علمی زندگیها هم لحاظ شود، درصد پایداری و سازگاری خانوادهها بیشتر از پیش خواهد بود.

اصل افزایش انتروپی
هر فرآیندی در جهت افزایش بینظمی پیش می رود تا اینکه به نظم پایداری برسد.

همه آشفتگیها ، بحرانها و اغتشاشات در جهت تولید یک روال پایدار و منظم اتفاق میافتد اگر درست جهت دهی شود منجر به نظم پایدار میشود. اتمی تحریک میشود و از خود بینظمی نشان میدهد و سریعا فوتونی گسیل کرده و به حالت پایدار خود (آرامش) میرسد.

قانون سوم ترمودینامیک
رسیدن به صفر مطلق محال است.

رسیدن به ایدهآلها از جمله صفر مطلق محال است. همیشه چیزی کمتر از ایدهآل قابل حصول است. باید انسان تفکر وجود ایدهآل باشد و در مسیر رسیدن به ایدهآل حالتهایی قریب به ایدهآل را داشته باشد .

[align=center]فیزیک،پلکان ترقی[/align]
پس از گالیله فیزیکدانان بسیاری در پیشرفت علم فیزیک فعالیت کرده اند و اکتشافات و نتایج خوبی به دست آورده اند که در ارتقا زندگی بشری بسیار با اهمیت بوده است این اکتشافات همراه با کاربردهایشان زندگی مدرن امروزی را پدید آورده است.
با نگاهی به فیزیک می توانیم درهای آینده رازودتر از موعد بگشاییم وهمواره پله ترقی را زودتر از آنچه باید طی کنیم
اگر علم را به دو قسمت علوم انسانی و علوم تجربی تقسیم کنیم فیزیک شاه کلیدی است برای وارد شدن به دنیای علوم تجربی .حتی گاهی روغن کاری در ها را نیز انجام می دهد تا باز شدنشان با مشکل مواجه نشود در نهایت فیزیک زیر ساخت شروع هاست .
فیزیک برعکس آنچه هست ،در ذهن همه مطرح شده است دانش آموزان ودانشجویان ،درس فیزیک رایک درس خشک ونامفهوم با یک معلم خشک وسخت گیر تصور می کنند و به همین دلیل بسیاری ازانها حتی سراغ رشته های مرتبط با فیزیک هم نمی روند در این مقاله می خواهم اندکی از کاربردهای فیزیک در زندگی روزمره را یادآور شوم ،بلکه ترغیبی برای دانش اموزان ودانشجویان گردد.
فیزیک توضیحی است برای دنیای اطراف ما ،برای راحتی و آسایش درون خانه هایمان به واسطه وسایلی چون :خنک کننده ها ،گرما سازها ،سیم های تلفن وبرق،لوازم صوتی وتصویری ،مایکروویو و صدها وسیله دیگر.

فیزک به تمامی سوالات ما پاسخگوست و راه پاسخگویی اش از اجزا ریزمثل بارهای الکتریکی تا موضوعات بزرگ جهان اطراف ما مثل کهکشان ها محدودیت ندارد.

-در کامپیوتر با وجود علم فیزیک توانسته ایم ارتباط سریع با چند نفر از نقاط مختلف کره ی زمین داشته باشیم همچنین به کمک ان نرم افزارهایی ساخته شده تا محاسبات پیچیده را آسان نماید وسخت افزار هایی برای جایگزینی ماشین به جای انسان ساخته شده است.

-درعلم پزشکی برای تشخیص ودرمان بیماری نیاز به دستگا ه های پیشرفته ایست که در ساخت این دستگاه ها از مباحث مختلف علم فیزیک استفاده شده است (مثل امواج الکترو مغناطیسی ،امواج صوتی ، اشعه ایکس، اشعه لیزرو…).

- در چشم پزشکی با استفاده از قوانین عدسی ها نمره عینک تجویز وعینک مورد نظر ساخته می شود.

-در کار درمانی با استفاده از نیروها وجهت آن ها و فشار ومرکز ثقل به بیماران نا توان یا کم توان جسمی کمک می شود.

-در شنوایی سنجی از طریق دریافت امواج صوتی توسط بیمار میزان شنوایی اندازه گیری می شودو با همین ترتیب سمعک مناسب تجویز می شود.

-درعلم تغذیه ، متخصصین این امر با استفاده ازانرژی حاصل از مصرف مواد غذایی و انرژی حاصل از سوخت ،رژیم غذایی صحیح را توصیه می کنند.

-در ورزش با استفاده ازعلم فیزیک متوجه می شویم چه حرکتی به چه عضوی از بدن فشار می اورد وموجب آسیب دیدگی می شود و با استفاده از زاویه پرتاب وبرد حرکت در رشته هایی مثل فوتبال،بسکتبال،تنیس و…می توان امتیاز گرفت.همچنین با استفاده صحیح از نیرو و تعادل و گرانیگاه قهرمانی در وزنه برداری حاصل می شود.

-در مهندسی عمران فیزک کمک می کند، به گونه ای در، پنجره ودیوار ساخته شود تا اتلاف انرژی به حداقل برسد.همچنین کار ساخت وساز را فشار، نیرو ودینامیک آسان نموده است وتنظیم سیستم گرمایشی با استفاده از قوانین ترمودینامیک است .
-در آشپزی نیز فیزیک به کمک خانم های خانه دار می آید تا با استفاده از فشار زیاد زود پز غذایشان زود بپزد وبا استفاده از اشعه مادون قرمز ماکروویو جنبش مولکولی موادباالا رود وپخت سریع صورت گیرد وبا استفاده از دمای تقریبا ثابت ارام پز غذا جا بیفتد همچنین با استفاده از واحد های مناسب اندازه گیری وحرارت مناسب غذاهای خوشمزه وکیک های متنوع پخته می شود.

در موردرشته هایی مثل -مهندسی برق، مهندسی مکانیک ،نجوم ،هواشناسی ،زلزله شناسی و…جای بحث نیست چون از رشته های مرتبط با فیزیک هستند .
دانشمندان همواره در رشته های متعدد استفاده زیادی ازعلم فیزیک به شکل مستقیم در پروژه های خود دارند والبته احترام خاصی به ان قایلندهمانگونه که به طور مختصراز جایگاه علم فیزیک گفته شد بیشتر وسایل تکنولوژیکی وتکنیک استفاده از آن ها و در کل پیشرفت صنعت مرهون پیشرفت های علم فیزیک است واین دانشجویان فیزیک هستند که می توانند با شناخت صحیح از علم فیزک وعلاقه مندی به این رشته ی صد در صد کاربردی در پیشرفت و اکتشافات جدید زندگی بشر سهیم بوده وارتقا بخش این دانش لا یتناهی باشند.

بهتر است بگوییم برای شناخت و حفظ زندگی و چگونگی پیشرفت در علم کافیست، روی دکمه فیزیک،clickکنیم.

منبع : دانشنامه رشد