لپتاپ جديدي طراحي شده كه كاملا شبيه رايانههاي قابل حمل معمولي است اما سطح ويژهاي دارد كه به عنوان صفحهي خورشيدي براي تبديل نور به نيرو عمل ميكند.
اين لپتاپ كه از سوي شركت Nikoladesign طراحي شده است براي محققان و دانشمنداني مفيد خواهد بود كه در محيطهاي بيروني و در محلهايي فعاليت ميكنند كه به برق دسترسي ندارند.
بر اساس اين گزارش صفحهي خورشيدي كه به نيمهي بالايي لپتاپ متصل است ميتواند براي گرفتن حداكثر تابش خورشيد تا شود و وقتي لپتاپ در حالت بسته است، صفحه همچنان ميتواند نيروي خورشيد را بگيرد و شارژ داشتن باتري براي كار در لپتاپ را تضمين كند.
محصول شركت Nikoladesign بهجز صفحهي خورشيدي داراي ارتباط ماهوارهيي GPS، دسترسي به اينترنت و تلفن ماهوارهيي است.

کد:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]