IBM روز شنبه جدیدترین مدل از کامپیوترهای قدرتمند مینفریم خود بنام z10 را معرفی نمود.

این مدل که اولین ارتقاء مینفریم بعد از سال 2005 به حساب میرود از نظر مصرف انرژی و امنیت بهبود قابل ملاحظهای یافته است.

IBM روز سهشنبه جدیدترین مدل از کامپیوترهای قدرتمند مینفریم خود بنام z10 را معرفی نمود.

مدل جدید که از لحاظ مصرف انرژی در وضعیت مطلوبی قرار دارد امید جدید IBM برای رقابت با رقبایی همچون HP و سان ماکروسیستمز محسوب میگردد.

مینفریم جدید IBM همچون مدلهای پیشین که قدمت آنان به قرن گذشته باز میگردد، دارای امکاناتی همچون چارچوب پردازشی و انبارههای ذخیرهسازی مجتمع بوده و مورد استفاده مشتریانی مانند بانکها، شرکتهای بیمه و همینطور خردهفروشان قرار میگیرد.

این مدل که اولین ارتقاء مینفریم بعد از سال 2005 به حساب میرود از نظر مصرف انرژی و امنیت بهبود قابل ملاحظهای یافته است.

به گفته IBM این تغییرات پاسخی بوده بر دو نگرانی عمده مشتریان، یعنی بالا رفتن هزینه مصرف انرژی دیتاسنترها و همچنین افزایش تهدیدات امنیتی روزافزون.

دستگاه جدید که حجمی باندازه یک یخچال دارد z10 نام داشته و از روز سهشنبه با قیمتی زیر یک میلیون دلار وارد بازار شده است.

این دستگاه 50 درصد سریعتر از سلف خود یعنی z9 بوده و از لحاظ حجم محاسباتی نیز 70 درصد برتر از z9 میباشد.

مینفریمها زمانی محصول اصلی IBM به حساب میآمدند و برای مدتها منبع درآمدی قابل اطمینانی برای این شرکت محسوب میشدند.


PC7