کمیسیون اروپا شرکت مایکروسافت را به دلیل بی توجهی به آرای این کمیسیون درباره رفتار غیرانحصاری جریمه کرده است.
این کمیسیون در سال 2004 میلادی حکمی صادر کرده بود که به موجب آن مایکروسافت به سوء استفاده از موقعیت انحصاری خود در بازار محکوم شد.

اکنون به دلیل اینکه مایکروسافت به این حکم ترتیب اثر نداده باید مبلغ 899 میلیون یورو معادل یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار جریمه پرداخت کند.
در حکم تازه، مایکروسافت محکوم شده که کدهای مهم برنامه های خود را در اختیار رقبایش قرار نمی دهد.
قانونگذاران اتحادیه اروپا می گویند مایکروسافت اولین شرکتی است که قوانین ضد انحصار در اتحادیه اروپا را زیر پا می گذارد.
پیشتر مایکروسافت دو بار دیگر نیز جریمه شده بود. یکبار در ماه مارس سال 2004 به مبلغ 497 میلیون یورو و بار دیگر هم در ماه ژوئیه سال گذشته میلادی به مبلغ 280 میلیون یورو.
در بخشی از اطلاعیه صادر شده توسط کمیسیون اروپا آمده: "پنجاه سال بعد از وضع قوانین رقابت تجاری در اتحادیه اروپا، مایکروسافت اولین شرکتی است که کمیسیون اروپا به دلیل عدم پایبندی به قوانین ضدانحصار ناگزیر به جریمه آن شده است".

کد:
http://www.itiran.com/?type=news&id=9203