بلوك قلبي

Heart block

شرح بيماري
بلوك قلبي عبارت است از يك اختلال پايدار (خفيف يا شديد) در انتقال پيامهاي الكتريكي بين دهليزها (اتاقكهاي بالايي) و بطنها (اتاقكهاي پاييني) قلب. در اين حالت، هماهنگي بين انقباضات دهليزها و بطنها از بين ميرود. كنترل ضربان قلب ديگر بهطور طبيعي كه به هنگام فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري يا استرس، تند و در ساير زمانها كند ميشد انجام نخواهد گرفت و ضربانساز موجود در ديواره مشترك بطنها كه در حالت طبيعي خفته است شروع به كار خواهد كرد و سيستم الكتريكي بطنها را به راه خواهد انداخت. بلوك قلب ميتواند در هر سني رخ دهد اما در مردان بالاي 40 سال و خانمها پس از يائسگي شايعتر است.
علايم شايع
در موارد خفيفتر گاهي بدون علامت است.
كندي و نامنظمي ضربان قلب
از دست دادن ناگهاني هوشياري
گاهي تشنج
حملات منگي، ضعف، يا گيجي
علل
بيماري سرخرگهاي قلب، كه يك نوع آترواسكلروز (تنگ شدن سرخرگها) است.
ناهنجاريهاي مادرزادي قلب
مصرف بيش از اندازه داروي ديژيتال يا بعضي از داروهاي ديگر
عوامل افزايش دهنده خطر
افراد بالاي 60 سال
استرس
رژيم غذايي نامناسب كه پر چرب و پر نمك است.
چاقي
سيگار كشيدن
ديابت
بيماري قلبي، مثل آترواسكلروز، نارسايي احتقاني قلب يا بيماري دريچهاي قلب
بالا بودن فشارخون
سابقه اختلال الكتروليتي
مصرف بعضي داروها، مثل ديژيتال، كينيدين يا مسدودكنندههاي بتا ـ آدرنرژيك
پيشگيري
در صورت وجود هرگونه بيماري زمينهساز، براي درمان به پزشك مراجعه كنيد.
سيگار نكشيد.
بهطور منظم ورزش كنيد.
رژيم غذايي كم چرب و كم نمك داشته باشيد.
عواقب مورد انتظار
با كاشتن يك دستگاه ضربانساز ميتوان علايم را كنترل نمود.
عوارض احتمالي
كند، تند، يا نامنظم شدن ضربان قلب و ايست قلبي
درمان
اصول كلي
بررسيهاي تشخيصي مخصوص براي سنجش فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري الكتريكي قلب، مثل استفاده از دستگاه هولتر براي مدت 24-12 ساعت، كه با آن ميتوان اختلالات ضرباهنگ قلب را از يك روز تا دو هفته مورد بررسي قرار داد. اين دستگاه هر بار به مدت 24-12 ساعت به بيمار بسته ميشود و ضربان قلب وي را ثبت ميكند.
گاهي جراحي براي كاشتن يك دستگاه ضربانساز مصنوعي. اين دستگاه يك جريان الكتريكي را بهطور منظم توليد ميكند و باعث حفظ ضربان قلب در حالت طبيعي ميشود.
هميشه يك دستبند يا گردن آويز كه نوع بيماري شما روي آن مشخص شده باشد همراه داشته باشيد تا اگر بهطور ناگهاني هوشياري خود را از دست داديد بهتر بتوان به شما كمك كرد.
سيگار نكشيد.
داروها
دارويي براي معالجه بلوك قلبي وجود ندارد، اما بعضي از داروها هستند كه آن را بدتر ميكنند. از داروهايي كه براي تخفيف آلرژي يا گرفتگي بيني مورد استفاده قرار ميگيرند اجتناب كنيد.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
اصلاً فكر نكنيد كه معلوليت داريد. ورزش در حد كم، كمككننده است و نبايد از آن ترسيد. نظر پزشك خود را در مورد ورزش بپرسيد و با موافقت وي يك برنامه منظم ورزشي را آغاز كنيد. پيادهروي ايدهآل است.
رژيم غذايي
اگر اضافه وزن داريد، وزن خود را كم كنيد.
از مصرف الكل جداً خوداري كنيد. الكل باعث مهار ضربان قلب ميشود.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم بلوك قلبي را داريد، خصوصاً در صورت بروز حمله از دست دادن هوشياري رخ دهد.
اگر پس از تشخيص، استرس زندگي شما زياد شود.