نسخهای از سرویسپک 1 ویندوز ویستا که قرار نبود تا اواسط ماه مارس سالجاری انتشار یابد بطور تصادفی به سیستم بروزرسانی ویندوز راه یافت و در روز پنجشنبه هفته گذشته در سطح وسیعی انتشار یافت.
به گزارش«جهان» و به نقل از ایتنا، پنجشنبه هفته پیش برخی از کاربران ویندوز ویستا متوجه شدند که SP1 در لیست بروزرسانیهای ویستا موجود است. این ارتقاء قرار نبود تا اواسط ماه مارس در دسترس قرار بگیرد.

در این خصوص مایکروسافت طی اعلامیهای رسمی اعلام کرد: «دیروز نسخهای از SP1 از طریق Windows Update ارسال شد و بطور سهوی در اختیار گروه وسیعی از کاربران قرار گرفت.

این نسخه تنها برای برخی از آزمایشکنندگان فنی و پیشرفته ما آماده شده بود و قرار بود فقط به آن دسته از کاربرانی که کلیدهای رجیستری خاصی بر روی دستگاههایشان وجود دارد ارائه شود.»

در این بیانیه تصریح شده که SP1 ویستا همچنان در اواسط مارس بطور یکپارچه در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

با این که برخی کاربران در تالار گفتوگوی Windows Vista forum گزارش دادند که توانستند این سرویسپک را به صورت کامل و با موفقیت از Windows Update دریافت کنند، اما اغلب اظهار داشتند که موفق به دانلود نشدهاند.

برخی از کاربران دسته اول پس از تلاش برای نصب این سرویسپک در داخل یک چرخه بیپایان بوت گرفتار شدند.

اوایل همین هفته مایکروسافت اصلاحیهای برای رفع این مشکل ارائه داد.